Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 04. 05. 2016  jako řádné
číslo usnesení 18/592/2016
 
Předkladatel: Lapáček Jakub, Mgr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5

Odvolání vedoucí Odboru stavebního a infrastruktury Ing. Ivany Jakoubkové

Rada městské části Praha 5
I.
Odvolává
1.  vedoucí Odboru stavebního a infrastruktury Ing. Ivanu Jakoubkovou
pro opakované porušování pracovní kázně
II.
Ukládá
1. Lapáček Jakub, Mgr., pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ P5
1.1.  zajistit pověření výkonem funkce vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5 Ing. arch. Evu Čechovou
Termín plnění: 04. 05. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/1
M. Slabý není přítomen při hlasování		


					
Napiště starostovi Dny Prahy 5 Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů