Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1598 30. 09. 2014 Dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5
44 1599 30. 09. 2014 Objednávka na aranžmá zasedací místnosti ZMČ dne 7. 10. 2014
44 1600 30. 09. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
44 1601 30. 09. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
44 1602 30. 09. 2014 Žaloba o vyklizení bytu
44 1603 30. 09. 2014 Vyřízení stížnosti - odpověď OŠKS na stížnost na postup ředitelky Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
44 1604 30. 09. 2014 Povolení výjimky z počtu dětí na třídy MŠ pro školní rok 2014/2015 v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 zřizované MČ Praha 5
44 1605 30. 09. 2014 Převzetí záštity PhDr. Marie Ulrichové Hakenové, zástupkyně starosty MČ Praha 5 nad akcí "Otevřená pekárna pod širým nebem"
44 1606 30. 09. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
44 1607 30. 09. 2014 Pronájem bytu v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
44 1608 30. 09. 2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 039/0/OSS/13 uzavřené dne 5. 11. 2013 na realizaci akce Snížení energetické náročnosti pavilonů FZŠ V Remízku 7/919, Praha 5 - Barrandov - dodatečné stavební práce
44 1609 30. 09. 2014 Koncert v obřadní síni MČ Praha 5 a objednávka Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na nákup slavnostní květiny pro vedoucího dětského orchestru ZUŠ
44 1610 30. 09. 2014 Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5
44 1611 30. 09. 2014 Gabinova č. p. 867 a 868 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
44 1612 30. 09. 2014 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
44 1613 30. 09. 2014 Pod Školou 5 č. p. 466 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
44 1614 30. 09. 2014 Stroupežnického 22, č. p. 590 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
44 1615 30. 09. 2014 Křížová 43, č. p. 264 - návrh vzoru nabídky a kupní smlouvy
44 1616 30. 09. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - Zajištění pravidelného ručního úklidu veřejných prostranství
44 1617 30. 09. 2014 Holubova 2, č. p. 2518 - návrh vzoru nabídky a kupní smlouvy
44 1618 30. 09. 2014 Štefánikova 4, č. p. 281 - Změna Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
44 1619 30. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Demoliční a zahradnické práce v objektu bývalé mlékárny v památkové zóně Buďánka
44 1620 30. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0135/0/OŠKS/2014 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 - Oprava tělocvičen "
44 1621 30. 09. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0135/0/OŠKS/2014 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10, obj. MŠ náměstí 14. října 2994 - Oprava terasy nad hospodářským pavilonem"
44 1622 30. 09. 2014 Odmítavé stanovisko ZMČ Praha 5 k výstavbě bytového domu Rezidence Erbenova a pověření Rady MČ Praha 5 podat návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na parcele č. 3594/1, k. ú. Smíchov
44 1623 30. 09. 2014 Nesouhlasné stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k záměru stavby Obchodního centra Kaufland (OCK) v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy - Pražská čtvrť (pozemek k. ú. Hlubočepy, č. p. 1798/17)
44 1624 30. 09. 2014 Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení, které je součástí investiční akce "Osvětlení přechodu pro chodce - město - Praha 5 - Smíchov, ul. Svornosti" s firmou ELTODO - CITELIUM, s. r. o.
44 1625 30. 09. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
44 1626 30. 09. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0030/0/OIN/14 uzavřené dne 01. 07. 2014 s firmou EPLcond, a. s. na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Grafická 1060/13, Praha 5 – Smíchov, výměna oken a úprava dvorní fasády"
44 1627 30. 09. 2014 Změna smluvních ujednání - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 57/29, Praha 5
44 1628 30. 09. 2014 Žádost o pronájem prostoru sloužícího podnikání - objekt navazující na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5
44 1629 30. 09. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0032/0/OIN/14 uzavřené dne 25. 07. 2014 s firmou ISCO, spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 – Smíchov – výměna oken a úprava obvodového pláště".
44 1630 30. 09. 2014 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5 - Smíchov; na základě zrealizovaného nabídkového řízení
44 1631 30. 09. 2014 Nové nabídkové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5
44 1632 30. 09. 2014 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, Praha 5
44 1633 30. 09. 2014 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1020/118, 1020/117, 1020/114 a 1020/119, k. ú. Hlubočepy SVJ Renoirova 622
44 1634 30. 09. 2014 Žádost společnosti VM PUB, s. r. o. o snížení nájemného za prostor sloužící podnikání Radlická 112/2070, Praha 5
44 1635 30. 09. 2014 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lidická 276/36, Praha 5
44 1636 30. 09. 2014 Dodatek č. 1 na úpravu termínu smlouvy o dílo č. 0019/0/OIN/14 uzavřené dne 28. 5. 2014 na "Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci sportoviště Aréna, na pozemcích parc. č. 555 a 554, k. ú. Smíchov"
44 1637 30. 09. 2014 Objednávky Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
44 1638 30. 09. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 uzavřené dne 22. 8. 2014 na realizaci akce Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1
44 1639 30. 09. 2014 Objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 z hlavní činnosti
44 1640 30. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
44 1641 30. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce dětského hřiště v parku Santoška na pozemku parc. č. 2084/1, k. ú. Smíchov"
44 1642 30. 09. 2014 Dodatek č. 4 ke smlouvě o podpoře, provozu a užití informačního systému IS Radnice VERA® číslo STP/06/01 ze dne 28. 12. 2006, ve znění pozdějších dodatků
44 1643 30. 09. 2014 Záměr práva průjezdu přes pozemky parc. č. 265/1 a 266, k. ú. Smíchov domem Lidická 18/797 vlastníkům a nájemcům domů Lidická 743/16 a Zborovská 1222/3
44 1644 30. 09. 2014 Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1512/1, k. ú. Košíře a 2043/201, k. ú. Hlubočepy společnosti euroAWK, s. r. o.
44 1645 30. 09. 2014 Odstranění havarijního stavu severní stěny skládky Motol - korespondence se spol. EkoMotol CZ, s. r. o.
44 1646 30. 09. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
44 1647 30. 09. 2014 Smlouva mezi MČ Praha 5 a občanským sdružením Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, se sídlem: Veverkova 10, 170 00 Praha 7 o zajištění a realizaci akce "Prezentace revitalizace lokality Buďánka" v rámci Dne architektury
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů