Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1490 09. 09. 2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
41 1491 09. 09. 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
41 1492 09. 09. 2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
41 1493 09. 09. 2014 Žádost o slevu z nájmu bytu
41 1494 09. 09. 2014 Revokace usnesení Rady č. 16/405/2014 ze dne 18. 3. 2014 - Další postup MČ P5 v souvislosti s projektem "Viladomy Na Farkáně"
41 1495 09. 09. 2014 Nařízení tajemníka č. 5/2014 k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole Odborem kontrolních činností (dále OKČ) MHMP za rok 2013
41 1496 09. 09. 2014 Objednávky odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
41 1497 09. 09. 2014 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
41 1498 09. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor s Generálním finančním ředitelstvím, ul. Lazarská 15/7, Praha 1, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, do Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014.
41 1499 09. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor se ZŠ pro žáky se specific.poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014
41 1500 09. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor s pronajímatelem Gymnázium Ch. Dopplera, se sídlem Zborovská 45, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014
41 1501 09. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor s pronajímatelem VOŠZ a SZŠ se sídlem Alšovo nábřeží 6, Praha 1, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014
41 1502 09. 09. 2014 Smlouva o nájmu nebyt. prostor se ZŠ praktická a ZŠ speciální se sídlem Pod Radnicí 5, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do ZMČ Praha 5, ZHMP, Senátu PČR ve dnech 10. - 11. 10. 2014 a do 2 kola Senátu PČR ve dnech 17. - 18. 10. 2014.
41 1503 09. 09. 2014 Prodej pozemku parc. č. 166, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součásti pozemku je bytový dům č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31, v k. ú. Smíchov, obec Praha, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
41 1504 09. 09. 2014 Objednávka Odboru obchodních aktivit Úřadu MČ Praha 5 - Zaměření prodejního stánku na pozemku parc. č. 1954/22, 1954/10 a 1989/1, k. ú. Košíře
41 1505 09. 09. 2014 Žádost o převod nájmu - MUDr. Vladimír Remeš, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
41 1506 09. 09. 2014 Plán výstav v Galerii Portheimka - 2015
41 1507 09. 09. 2014 Převzetí záštity nad benefičním vystoupením Alfreda Strejčka dne 11. října 2014
41 1508 09. 09. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
41 1509 09. 09. 2014 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: "Dětský ostrov - Praha 5, Sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků".
41 1510 09. 09. 2014 Přehled rozpočtových opatření
41 1511 09. 09. 2014 Společné odpoledne dětí z Mateřské školy Peroutkova a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 15. 10. 2014
41 1512 09. 09. 2014 Společné dopoledne dětí z Mateřské školy Pod Lipkami a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 23. 10. 2014
41 1513 09. 09. 2014 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Tréglova a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze stanice HS 7 dne 15. 10. 2014
41 1514 09. 09. 2014 Společné odpoledne dětí z Mateřské školy Holečkova a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 6. 10. 2014
41 1515 09. 09. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 693/2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
41 1516 09. 09. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Využití a opravy objektu bývalé mlékárny a částí přilehlých pozemků v památkové zóně Buďánka, Praha 5 a vypracování projektové dokumentace pro realizaci předloženého návrhu
41 1517 09. 09. 2014 Schválení objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5
41 1518 09. 09. 2014 Budova č. p. 291 - 292, Lidická č. o. 40 a 38 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
41 1519 09. 09. 2014 Ukončení výstavy Lyrical geomatry - zajištění pobytu autora v termínu 15. - 16. 9. 2014
41 1520 09. 09. 2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti Education Centre BUSINESS EUROPE, s. r. o. Praha 5 - Smíchov, Radlická 2000/3,
41 1521 09. 09. 2014 Janáčkovo nábřeží 1211/11 - Stavební úpravy bytu č. 8
41 1522 09. 09. 2014 Návrh na schválení vzorových nájemních smluv, dodatku k nájemním smlouvám a dohody o ukončení nájmu bytu uzavíraných k bytům MČ Praha 5
41 1523 09. 09. 2014 Návrh na schválení změny vzorových smluv a dohod souvisejících s prodejem nemovitého majetku MČ Praha 5
41 1524 09. 09. 2014 Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem na rok 2015
41 1525 09. 09. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
41 1526 09. 09. 2014 Objednávky Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
41 1527 09. 09. 2014 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 21/843/2013 ze dne 28. 5. 2013
41 1528 09. 09. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 8. do 31. 8. 2014
41 1529 09. 09. 2014 Zrušení části usnesení RMČ č. 37/1302/2014 z 06. 08. 2014
41 1530 09. 09. 2014 Další postup ve věci předání pozemků parc. č. 431, 432, 436 a 437, vše k. ú. Motol, (skládka) po vypovězení nájemní smlouvy uzavřené se spol. EkoMotol CZ, s. r. o.,
41 1531 09. 09. 2014 Ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30. 1. 2014 - Sport Bohemia, a. s., nájemce části objektu Štefánikova 68/12, Praha 5
41 1532 09. 09. 2014 Zrušení usnesení RMČ č. 4/105/2014 z 22. 1. 2014 v bodě II.
Napiště starostovi Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů