Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1397 27. 08. 2014 Dreyerova 627/5 - Stavební úpravy bytu č.10
39 1398 27. 08. 2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 650.000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
39 1399 27. 08. 2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 4.000 Euro Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
39 1400 27. 08. 2014 Přehled rozpočtových opatření
39 1401 27. 08. 2014 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2014
39 1402 27. 08. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
39 1403 27. 08. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014 - Odbor majetku Úřadu MČ Praha
39 1404 27. 08. 2014 Změna stavebníků půdní vestavby v domě Staropramenná 547/9, Praha 5 - Smíchov
39 1405 27. 08. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
39 1406 27. 08. 2014 Schválení objednávek Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5
39 1407 27. 08. 2014 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
39 1408 27. 08. 2014 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
39 1409 27. 08. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o změnu jména nájemce
39 1410 27. 08. 2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ
39 1411 27. 08. 2014 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
39 1412 27. 08. 2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
39 1413 27. 08. 2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti IKT Advanced Technologies, s. r. o. Praha 5 - Smíchov, Radlická 2000/3,
39 1414 27. 08. 2014 Dohoda o výši úplaty za užívání nemovitostí společností Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013 - revokace usnesení
39 1415 27. 08. 2014 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 973, k. ú. Jinonice u ulice Peroutkova, Praha 5 společnosti PRECIZ stavební podnik Praha, s. r. o.
39 1416 27. 08. 2014 Zrušení usnesení RMČ z důvodu odstoupení vybraného žadatele a schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lidická 276/36, Praha 5
39 1417 27. 08. 2014 Žádost o provedení stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání v přízemí nemovitosti Štefánikova 250/6, Praha 5
39 1418 27. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 2398 U Šalamounky. č. o. 7, k. ú. Smíchov
39 1419 27. 08. 2014 Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol - žádost o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a o prominutí příslušenství, uzavření nové smlouvy o nájmu pozemku
39 1420 27. 08. 2014 Jmenování hodnotící komise pro VZ „Dodavatel technického dozoru při investiční akci Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1“
39 1421 27. 08. 2014 20. cestovatelský festival "Kolem světa" - spolupořadatelství a převzetí záštity
39 1422 27. 08. 2014 Licenční smlouva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
39 1423 27. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 947, 948, 949, 950, 951 Plzeňská 125, 127, 129, 129a, 129b, k. ú. Košíře
39 1424 27. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26, k. ú. Smíchov
39 1425 27. 08. 2014 Ustanovení Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2014
39 1426 27. 08. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
39 1427 27. 08. 2014 Holubova č. o. 2, č. p. 2518, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
39 1428 27. 08. 2014 Křížová č. o. 43, č. p. 264, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
39 1429 27. 08. 2014 K Vodojemu č. o. 3 a 5, č. p. 201, 202, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
39 1430 27. 08. 2014 Nádražní č. o. 20, č. p. 286, k. ú. Smíchov - prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
39 1431 27. 08. 2014 Nádražní 286/20 - Stavební úpravy bytu č. 5
39 1432 27. 08. 2014 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
39 1433 27. 08. 2014 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. pololetí 2014
39 1434 27. 08. 2014 Dětský den s charitativním turnajem osobností - spolupořadatelství a převzetí záštity
39 1435 27. 08. 2014 Posunutí termínu dodání právních služeb u AK Jansta Kostka, spol. s r. o.
39 1436 27. 08. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy č. 0038/OVSI/14 na celkovou konfiguraci vyvolávacího systému Úřadu MČ Praha 5, Plzeňská 115
39 1437 27. 08. 2014 Revokace usnesení RMČ č. 37/1287/2014 ze dne 6. 8. 2014 - Služební cesta - Dny města Arad v termínu 21. - 23. 8. 2014
39 1438 27. 08. 2014 Schválení objednávek Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - II.
39 1439 27. 08. 2014 Žádost o prominutí poplatku z prodlení nájemci NP
39 1440 27. 08. 2014 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
39 1441 27. 08. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP do 100 tis. Kč
39 1442 27. 08. 2014 Objednávka odboru investic Úřadu MČ Praha 5
39 1443 27. 08. 2014 Dodatek č. 1 na úpravu termínu plnění smlouvy o dílo č. 0027/0/OIN/14 uzavřené dne 04. 07. 2014 s firmou EDIKT a. s. na realizaci veřejné zakázky "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI"
39 1444 27. 08. 2014 Vyřazení majetku z evidence hmotného majetku MČ Praha 5
39 1445 27. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění datových WAN VPN služeb a Internetových služeb pro městkou část Praha 5“.
39 1446 27. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dětský ostrov - Praha 5, Sportovně relaxační areál".
39 1447 27. 08. 2014 Vydání speciálního tištěného volebního magazínu pro občany MČ Praha 5 k volbám do Zastupitelstva MČ Praha 5, Zastupitelstva hl. m. Prahy a Senátu Parlamentu ČR
39 1448 27. 08. 2014 Žádost Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o., nájemce budovy Plzeňská 39/117, Praha 5 o souhlas s uzavřením podnájemních smluv a souhlas s umístěním sídla společnosti Get Better Academy s. r. o.
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů