Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1270 06. 08. 2014 Zborovská 542/42 - Renovace bytu č.12
37 1271 06. 08. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1345/56 o výměře 113 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
37 1272 06. 08. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč
37 1273 06. 08. 2014 Předkupní právo k bytové jednotce v domě na adrese Plzeňská 949/129, k. ú. Košíře
37 1274 06. 08. 2014 Schválení objednávek na akci "Zlatá svatba", manželé Stuchlíkovi
37 1275 06. 08. 2014 Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014
37 1276 06. 08. 2014 Odměny ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 z účelové dotace
37 1277 06. 08. 2014 Objednávka znaleckých posudků na ocenění nemovitostí - OBP
37 1278 06. 08. 2014 Návrh na pronájem volného bytu
37 1279 06. 08. 2014 Návrh na pronájem volného bytu
37 1280 06. 08. 2014 Záměr prodeje pozemku parc.č. 4651/1 v k.ú. Smíchov
37 1281 06. 08. 2014 Návrh na pronájem volného bytu
37 1282 06. 08. 2014 Hudební mobilita dětí na Praze 5 - spolupořadatelství
37 1283 06. 08. 2014 Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
37 1284 06. 08. 2014 Plán prevence kriminality městské části Praha 5
37 1285 06. 08. 2014 Protidrogová strategie městské části Praha 5
37 1286 06. 08. 2014 Zborovská 68/124 - plná moc k jednání na MHMP - odbor památkové péče
37 1287 06. 08. 2014 Služební cesta - Dny města Arad v termínu 21.-23.8.2014
37 1288 06. 08. 2014 Objednávky Odboru majetku ÚMČ Praha 5
37 1289 06. 08. 2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru pronájmu 7 obecních bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté základní nájemné v Kč/m2/měs., pro občany ČR
37 1290 06. 08. 2014 Zařazení tří bytových jednotek v domě na adrese Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5, k.ú. Smíchov do evidence Odboru bytů a privatizace
37 1291 06. 08. 2014 Pronájem části pozemku pro parkovací stání ve dvoře domu Vítězná 13/531 na základě zveřejněných záměrů pronájmů dle usnesení RMČ z 20.6.2014
37 1292 06. 08. 2014 Záštita 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita nad kulturní akcí divadla Constantina Nottary
37 1293 06. 08. 2014 Změna plánu výstav konaných v malé výstavní galerii ÚMČ Praha 5 v roce 2014
37 1294 06. 08. 2014 Záštita zástupkyně starosty PhDr. Marie Ulrichové-Hakenové nad akcí Street food fest
37 1295 06. 08. 2014 Revokace usnesení č. 35/1191/2014 ze dne 14. 07. 2014 - výstava "Lyrická geometrie"
37 1296 06. 08. 2014 Objednávka Odboru investic ÚMČ Praha 5
37 1297 06. 08. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0012/0/OIN/14, uzavřené dne 30.5.2014 s firmou StavoSport s.r.o., na realizaci veřejné zakázky "Víceúčelové hřiště u ul. Lohniského Praha 5 - Barrandov
37 1298 06. 08. 2014 Záměr prodeje pozemků parc.č. 2907, 2908 a 2909 v k.ú. Smíchov, vlastníkovi budovy č.p. 253 v k.ú. Smíchov Akcent Praha Group a.s.
37 1299 06. 08. 2014 Odpověď na petici ve věci znečišťování veřejného prostranství v ulici Na Zámyšli, Praha 5
37 1300 06. 08. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Bikers Prague dětem" dne 20. září 2014
37 1301 06. 08. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí "Zažít město jinak na Praze 5"
37 1302 06. 08. 2014 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 16 volných bytových jednotek dle Zásad....formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
37 1303 06. 08. 2014 Záštita 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita nad šachovýn turnajem "Mikulášská šachová nadílka" a finanční příspěvek
37 1304 06. 08. 2014 Záštita 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita nad akcí "Turnaj generací" a finanční příspěvek
37 1305 06. 08. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Baráčnické dny na Praze 5" konané ve dnech 26. a 27.9. 2014 v oblasti Smíchova a Radlic a finanční příspěvek na akci
37 1306 06. 08. 2014 Změna realizace záměru prodeje domu Janáčkovo nábřeží 729/31 vč. pozemku parc.č. 166 v k.ú. Smíchov jako celek oprávněným nájemcům
37 1307 06. 08. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0007/0/OIN/14 uzavřené dne 10. 04. 2014 na vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken a úpravu obvodového pláště ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 - Smíchov
37 1308 06. 08. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy
37 1309 06. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1
37 1310 06. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Plzeňská 2076/174, Praha 5 – Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy"
37 1311 06. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629/4 – výměna oken v suterénu, vybudování herny v suterénu a areálové komunikace"
37 1312 06. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity, objekt Beníškové 1258/1, nástavba nad hospodářským pavilonem“
37 1313 06. 08. 2014 Pronájem prostorů sloužících podnikání v nemovitosti Švédská 1844/35 a 1845/37, vše v k. ú. Smíchov - Praha 5, na základě zrealizovaných nabídkových řízení
37 1314 06. 08. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
37 1315 06. 08. 2014 Pořádání akce Podzimní den dětí pro rodiče s dětmi ve spolupráci s Městskou policií dne 23. 9. 2014 v parku Sacre Coeur pod záštitou 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita
37 1316 06. 08. 2014 Organizační změna Úřadu městské části Praha 5
37 1317 06. 08. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
37 1318 06. 08. 2014 Výběr uchazeče o veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti MŠ Kurandové - stavební práce
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů