Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
50 1645 13. 12. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti a ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
50 1646 13. 12. 2017 Odběr elektřiny odběrné místo Brožíkova 281/6 (archiv)
50 1647 13. 12. 2017 Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
50 1648 13. 12. 2017 Přidělení služebního vozidla
50 1649 13. 12. 2017 Návrh na vyřazení opotřebovaného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
50 1650 13. 12. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
50 1651 13. 12. 2017 Objednávka na právní zastupování v soudních sporech se Vzdělávacím institutem Praha, s. r. o.
50 1652 13. 12. 2017 Vyúčtování grantu hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců na rok 2017
50 1653 13. 12. 2017 Objednávka č. 0301/KST/2017 na kompletní organizační zajištění a produkci třech sportovních turnajů v rámci Vánoční ligy o pohár starosty Prahy 5
50 1654 13. 12. 2017 Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu Úřadu městské části Praha 5 v roce 2018
50 1655 13. 12. 2017 Přehled rozpočtových opatření
50 1656 13. 12. 2017 Smlouvy o nájmu prostor za účelem zřízení volebních místností pro okrskové komise Volby prezidenta ČR 2018, konané ve dnech 12. 01. 2018 - 13. 01. 2018 (první kolo) a 26. 01. 2018 - 27. 01. 2018 (druhé kolo)
50 1657 13. 12. 2017 Jmenování hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5"
50 1658 13. 12. 2017 Aktualizace "Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (Pravidla)"
50 1659 13. 12. 2017 "Mateřská škola Waltrovka, Praha 5" - deklarace budoucího provozování MŠ
50 1660 13. 12. 2017 Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy - Základní škola waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice
50 1661 13. 12. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Pronájem 2 kombinovaných pracovišť CDBP (včetně fotokabin)"
50 1662 13. 12. 2017 Dodatek č.1 k SoD č. 0058/0/OMI/17 uzavřené dne 2. 10. 2017 s firmou Raeder & Falge s. r. o. na realizaci VZ týkající se „Obnova konstrukčních vrstev komunikací“
50 1663 13. 12. 2017 Vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace KC Prahy 5
50 1664 13. 12. 2017 Licence na reprodukci hudebních děl při provozování veřejného kluziště
50 1665 13. 12. 2017 Žádost o vyřazení sklepa z nájemní smlouvy
50 1666 13. 12. 2017 Revokace části usnesení RMČ 35/1201/2017 - Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
50 1667 13. 12. 2017 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
50 1668 13. 12. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
50 1669 13. 12. 2017 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0005/0/OMI/2016 uzavřené s IM Projekt, spol. s. r. o. na provedení "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - projektová dokumentace"
50 1670 13. 12. 2017 Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ V Cibulkách - příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu
50 1671 13. 12. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rozšíření SW MISYS o modul MISYS Správa budov"
50 1672 13. 12. 2017 Návrh na uzavření 2 smluv o nájmu bytu zvláštního určení
50 1673 13. 12. 2017 Výpověď smluv se společností VERA, spol. s r. o.
50 1674 13. 12. 2017 Objednávka č. 0309/KST/2017 na tisk informační brožury pro občany Prahy 5 k nadcházejícím prezidentským volbám
50 1675 13. 12. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Praha 5 – rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík"
50 1676 13. 12. 2017 Celoměstsky významné změny vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy - Z 2925/00, Z 2931/00 a podnět na změnu ÚP SÚ HMP Ú 1224/01
50 1677 13. 12. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Dětský ostrov - Praha 5 - sportovně relaxační areál"
50 1678 13. 12. 2017 Záměr vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou"
50 1679 13. 12. 2017 Objednávka č. 0314/KST/17 na zajištění služeb - "Vánoční týden - setkání vedení radnice s občany” ve dnech 12. 12. - 15. 12. na křižovatce Anděl
Napiště starostovi Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů