Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1468 15. 11. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
44 1469 15. 11. 2017 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
44 1470 15. 11. 2017 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
44 1471 15. 11. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
44 1472 15. 11. 2017 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zák. 89/2012 Sb.
44 1473 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava volné bytové jednotky Štefánikova 259/51"
44 1474 15. 11. 2017 Záměr prodeje 14 volných bytových jednotek dle Zásad... - I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
44 1475 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava volné nebytové jednotky pro potřeby CSOP v domě nám. 14. října 802/11"
44 1476 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů v bytech, výměna rozvodů plynu a prvomontáž vodoměrů v domě Staropramenná 547/9"
44 1477 15. 11. 2017 Žádost o prodej pozemku parc.č. 1487/3 k.ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže
44 1478 15. 11. 2017 Objednávka č. 0039/ZOMI/17 na vypracování pasportu skutečného stavu interiéru budovy Štefánikova 17, Praha 5
44 1479 15. 11. 2017 Návrh na uzavření Dohod o poskytnutí prostor k zabezpečení volby prezidenta České republiky 2018
44 1480 15. 11. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - ev. č. 403, 404, 417, 418, 419 a 420, nám. Kinských 741/6, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
44 1481 15. 11. 2017 Záměr pronájmu kanceláře č. 109 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti KyraStav Energy s. r. o.
44 1482 15. 11. 2017 Záměr pronájmu kanceláře č. 105,106,107 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti ISCO spol. s r. o.
44 1483 15. 11. 2017 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 363/3 a 364, k. ú. Radlice, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost Radlice Rozvojová a. s.
44 1484 15. 11. 2017 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 942/60, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Společenství vlastníků jednotek č. p. 684, 685, ul. Brichtova, Praha 5
44 1485 15. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0004/0/KMČ/17 o podnájmu části nemovitosti (parkovací stání u Obřadní síně)
44 1486 15. 11. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 10. 2017 do 31. 10. 2017
44 1487 15. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0009/1/KMČ/17 v rámci realizace veřejné zakázky s názvem "Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních, komunitního centra a jeslí městské části Praha 5"
44 1488 15. 11. 2017 Schválení rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Dětský ostrov – Praha 5 – sportovně relaxační areál"
44 1489 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Kvantitativní a kvalitativní rozbor vstupních dat z oblasti podnikatelského prostředí na území MČ Praha 5"
44 1490 15. 11. 2017 Návrh dodatku č. 4 zřizovací listiny a dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
44 1491 15. 11. 2017 Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 na asistenta pedagoga
44 1492 15. 11. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0029/0/OMI/16 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov, stavební úpravy objektu včetně provedení zateplení a výměny oken - PD“
44 1493 15. 11. 2017 Projekt Místní Agenda 21 na území Prahy 5 - žádost o grant vyhlášený Magistrátem hlavního města Prahy
44 1494 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10 - Přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání"
44 1495 15. 11. 2017 Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov
44 1496 15. 11. 2017 Revokace usnesení č. 41/1419/2017 - Udělení záslužných medailí Rady MČ Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a Hasičského záchranného systému hl. m. Prahy za jejich mimořádné zásluhy v roce 2017
44 1497 15. 11. 2017 Revokace usnesení č. 27/771/2017 - Pořádání podzimního výletu pro seniory - občany MČ Praha 5
44 1498 15. 11. 2017 Pravidla pro hodnocení působení ředitele školy ve funkci
44 1499 15. 11. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
44 1500 15. 11. 2017 Dodatek č. 1 ke SoD č. 0041/0/OMI/17 uzavřené dne 18. 07. 2017 s firmou VPÚ DECO PRAHA a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace“
44 1501 15. 11. 2017 Objednávka č. 0082/OMI/17 na akci „Realizace stavebních úprav v objektu Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov“
44 1502 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ, Praha 5 - PD"
44 1503 15. 11. 2017 Podílový dům - Ke Koulce 1704/6, Praha 5 - Smíchov: Žádost o souhlas s umístěním sídla
44 1504 15. 11. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I., obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
44 1505 15. 11. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 40/1387/2017 ze dne 25. 10. 2017 - Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova dětského hřiště v parku Klamovka, Praha 5"
44 1506 15. 11. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Školní zahrady"
44 1507 15. 11. 2017 Projekt Samoobslužné pokladny pro Úřad městské části Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů