Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1137 13. 09. 2017 Pronájem pozemku parc. č. 1487/10 pod garáží a části pozemku parc. č. 1487/1, jako příjezdovou cestu, oba k. ú. Smíchov
34 1138 13. 09. 2017 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
34 1139 13. 09. 2017 Objednávka č. 0045/KMČ/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc říjen 2017
34 1140 13. 09. 2017 "Polyfunkční dům Na Knížecí", DUR
34 1141 13. 09. 2017 "Na Pláni, Praha 5, č. akce 968" - Smlouva o výpůjčce
34 1142 13. 09. 2017 "Obnova propustku na NN 3942, Praha 5" - Smlouva o výpůjčce
34 1143 13. 09. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o nájmu pozemku, k tíži pozemku parc. č.1358, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost PREdistribuce, a. s.
34 1144 13. 09. 2017 Žádost Spolku rodičů při MŠ Peškova o souhlas s umístěním sídla
34 1145 13. 09. 2017 Č. p. 209, K Vodojemu č. o. 9 - nová realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů a výjimky schválené ZMČ 25. 4. 2017
34 1146 13. 09. 2017 Č. p. 1155 Lesnická č. o. 8, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
34 1147 13. 09. 2017 Č. p. 542 Zborovská č. o. 42, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
34 1148 13. 09. 2017 Č. p. 476, Janáčkovo nábřeží č. o. 43, k. ú. Smíchov - Prohlášení vlastníka ve smyslu ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
34 1149 13. 09. 2017 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě - 1. pololetí školního roku 2017/2018
34 1150 13. 09. 2017 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Klubem pacientů mnohočetný myelom, z. s. a městskou částí Praha 5
34 1151 13. 09. 2017 Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty
34 1152 13. 09. 2017 Mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
34 1153 13. 09. 2017 Nebytová jednotka v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - převod nájmu
34 1154 13. 09. 2017 Předběžný souhlas - stavební úpravy - nebytová jednotka Štefánikova 250/6 a Štefánikova 281/4, Praha 5 - Smíchov
34 1155 13. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava povrchu manipulační plochy v areálu Klikatá 90 c, Praha 5"
34 1156 13. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření
34 1157 13. 09. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dětský ostrov - Praha 5 - sportovně relaxační areál"
34 1158 13. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - projektová dokumentace"
34 1159 13. 09. 2017 Smlouva o propagaci KPMG Česká republika, s. r. o., v rámci konference „World economic forum“, pořádané dne 3. 10. 2017 – téma „Smart city, smart region“
34 1160 13. 09. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017
34 1161 13. 09. 2017 Žádost o pronájem bytu
34 1162 13. 09. 2017 Revokace usnesení č. 9/222/2017 ze dne 22. 02. 2017
34 1163 13. 09. 2017 Objednávka č. 0042/OMI/17 na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského“
34 1164 13. 09. 2017 Objednávka č. 0047/OMI/17 na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského“
34 1165 13. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Narozeninový tap koktejl"
34 1166 13. 09. 2017 Záměr využití letohrádku Portheimka pro muzeum českého skla s galerií
34 1167 13. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci - "Míčové hry na Mrázovce " (7. ročník)
34 1168 13. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Nordic Walking Tour 2017"
34 1169 13. 09. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 na výstavě Loosovy interiéry
34 1170 13. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Prague Youth Rugby Festival Autumn 2017"
34 1171 13. 09. 2017 Záměr konání venkovní výstavy fotografií v 3D formátu zajímavých lokalit MČ Praha 5
34 1172 13. 09. 2017 Zpráva o služební cestě do města Arad (Rumunsko) ve dnech 21. - 24. 8. 2017
34 1173 13. 09. 2017 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad šachovými turnaji dospělých družstev
34 1174 13. 09. 2017 Schválení smlouvy o firemních cenách 2017 s Vienna International Hotelmanagement AG
34 1175 13. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova konstrukčních vrstev komunikací"
34 1176 13. 09. 2017 Dotazníkové šetření v rámci přípravy strategického dokumentu "Plán rozvoje MČ Praha 5"
34 1177 13. 09. 2017 Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy - "Na Pláni"
34 1178 13. 09. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o nájmu pozemků, k tíži pozemků parc. č. 4875/8 a 3110/2, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost SATPO Sacre Coeur III s. r. o.
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů