Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
26 712 07. 06. 2017 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v 1. patře budovy nám. Kinských 741/6 Praha 5
26 713 07. 06. 2017 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání umístěných v 3. patře budovy nám. Kinských 741/6 Praha 5
26 714 07. 06. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - E-ACCELERATOR z. ú., na základě vyvěšeného záměru
26 715 07. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p 865 Grafická 46, vše k. ú. Smíchov
26 716 07. 06. 2017 Č. p. 797 Lidická č. o. 8 - prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu
26 717 07. 06. 2017 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření části pozemku parc. č. 1893/5, k. ú. Košíře
26 718 07. 06. 2017 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci
26 719 07. 06. 2017 Pachtovní smlouva v souladu s § 2332 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
26 720 07. 06. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
26 721 07. 06. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad programem podporující činnost neziskových a příspěvkových organizací s názvem "Vy rozhodujete, my pomáháme"
26 722 07. 06. 2017 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejné zakázky
26 723 07. 06. 2017 Jóga v korunách, z. s. - žádost o souhlas s umístěním sídla na adrese V Stráni 485/11, Praha 5
26 724 07. 06. 2017 Finanční příspěvek Sdružení válečných veteránů ČR na vzpomínkovou a pietní akci "Den válečných veteránů a obětí válek"
26 725 07. 06. 2017 Návrh na uzavření 2 nových smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
26 726 07. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování strategického dokumentu "Plán rozvoje MČ Praha 5" pro období 2017-2022"
26 727 07. 06. 2017 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 příspěvkové organizací ZŠ Nepomucká na dofinancování mzdových prostředků včetně zákonných odvodů zaměstnancům
26 728 07. 06. 2017 Zpráva o služební cestě do Benátek (Itálie) ze dne 27. 4. 2017
26 729 07. 06. 2017 Zakládací listina Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o. p. s.
26 730 07. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce dětského sportoviště Pechlátova na Praze 5"
26 731 07. 06. 2017 Objednávka integrace systému PROXIO/AGENDIO a IS GINIS
26 732 07. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775"
26 733 07. 06. 2017 Revokace usnesení RMČ č. 23/621/2017 ze dne 17. 5. 2017- Poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II
26 734 07. 06. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, JUDr. Petra Lachnita, člena rady MČ Praha 5, a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "4. ročník Santoška Cup"
26 735 07. 06. 2017 Zrušení usnesení RMČ č. 13/334/2017 ze dne 22. 3. 2017 - akce "Zažij DofE"
26 736 07. 06. 2017 Zrušení usnesení RMČ č. 23/636/2017 ze dne 17. 5. 2017 - akce "Mistrovství ČR juniorů družstev ve squashi 2017"
26 737 07. 06. 2017 Záměr uzavření Dohody o dočasném užívání prostor v souvislosti se stavebními pracemi v objektu na adrese Radlická 2000/3 a Ostrovského 16/11, Praha 5
26 738 07. 06. 2017 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvě č. 24/0/OMZ/10 a č. 4. ke smlouvě č. 131/0/KTA/04 se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.
26 739 07. 06. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0010/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
26 740 07. 06. 2017 Záštita Martina Slabého 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad akcí nedělní "brunch" na náplavce, Hořejší nábřeží Praha 5 v době od 2. 7. 2017 do 30. 9. 2017
26 741 07. 06. 2017 Směna části pozemku parc. č. 545 v k. ú Smíchov o výměře 1966 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 5, za pozemky parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy o celkové výměře 3013 m2, ve vlastnictví fyzických osob
26 742 07. 06. 2017 Změna organizační struktury Úřadu městské části Praha 5 s účinností od 1. 7. 2017
26 743 07. 06. 2017 Petice proti uzavřenému jednání výborů městské části Praha 5
26 744 07. 06. 2017 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev s účinností od 01. 01. 2017
26 745 07. 06. 2017 Rozpočtové opatření v rámci havarijního stavu - převod finančních prostředků na "Opravu asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5"
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů