Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
29 828 28. 06. 2017 Žádosti o prominutí příslušenství nájemcům nebytových prostor
29 829 28. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč
29 830 28. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
29 831 28. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
29 832 28. 06. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 6. 2017 do 15. 6. 2017
29 833 28. 06. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 43/1 a 44/1 v k. ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 834 28. 06. 2017 Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 4935/2 v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 835 28. 06. 2017 Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu, případnému prodeji části pozemků parc. č. 4915/1 a 5019/13 v k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 836 28. 06. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
29 837 28. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce objektu - projektová dokumentace"
29 838 28. 06. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OMI/16 s firmou Design 4 – projekty staveb, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky s názvem „PD – Výměna oken v objektech městské části Praha 5 v ul. náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4"
29 839 28. 06. 2017 Ukončení smlouvy dohodou - "Rámcová dohoda na provizorní zajištění úklidu a údržby zeleně na Praze 5"
29 840 28. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Rekonstrukce kuchyně v objektu FZŠ a MŠ při PedFK UK Barrandov II, V Remízku 919/7 - projektová dokumentace"
29 841 28. 06. 2017 Uzavření Dohody o dočasném užívání prostor v souvislosti se stavebními pracemi v objektu na adrese Radlická 2000/3 a Ostrovského 16/11, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
29 842 28. 06. 2017 Nebytová jednotka - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
29 843 28. 06. 2017 Městská knihovna v Praze, Wassermannova 926/16, Praha 5
29 844 28. 06. 2017 Areál Na Doubkové 3327, Praha 5 - zrušení usnesení RMČ ze dne 24. 5. 2017 a nový záměr pronájmu
29 845 28. 06. 2017 Příkazní smlouva na opakované obstarávání fotografických služeb při svatebních obřadech a vítání občánků MČ Praha 5
29 846 28. 06. 2017 Přehled rozpočtových opatření v souvislosti s novou organizační strukturou Úřadu městské části Praha 5, přehled rozpočtových opatření - ostatní
29 847 28. 06. 2017 ZŠ Tyršova - navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze - stažení žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu
29 848 28. 06. 2017 Pronájem nebytové jednotky - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1272/15, Praha 5 - Smíchov
29 849 28. 06. 2017 Nebytová jednotka v nemovitosti Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
29 850 28. 06. 2017 Provoz školních družin v době letních prázdnin ve školním roce 2016/2017
29 851 28. 06. 2017 Revokace usnesení č. 15/418/2017 ze dne 5. 4. 2017 - Nová Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 – Smíchov
29 852 28. 06. 2017 Smlouva o poskytování provozní podpory systému Proxio
29 853 28. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolních zařízeních, komunitního centra a jeslí městské části Praha 5"
29 854 28. 06. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vybavení pro multimediální interaktivní výuku a učební pomůcky do základních a mateřských škol MČ Praha 5 v roce 2017
29 855 28. 06. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 v roce 2017
29 856 28. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Zpracování IGP a hydrologického průzkumu na ulici Na Pomezí, Praha 5 - Jinonice"
29 857 28. 06. 2017 Pořádání akce Podzimní den seniorů 2017
29 858 28. 06. 2017 Uspořádání akce "Den neziskových organizací v sociální oblasti" na MČ Praha 5 dne 12. září 2017 na pěší zóně Anděl
29 859 28. 06. 2017 Návrh na poskytnutí finančního daru organizaci Život 90, z. ú. na služby tísňové péče AREÍON pro občany MČ Praha 5
29 860 28. 06. 2017 Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu
29 861 28. 06. 2017 Objednávka Odboru sociální problematiky
29 862 28. 06. 2017 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
29 863 28. 06. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
29 864 28. 06. 2017 Podnět na pořízení změny ÚPn pro záměr "Revitalizace okolí metra Radlická"
29 865 28. 06. 2017 "Lávka pro pěší, Centrála ČSOB - SHQ", studie
29 866 28. 06. 2017 "Bytové domy v ulici Na Neklance", DUR
29 867 28. 06. 2017 "Řadové rodinné domy Novoveská, Praha - Jinonice", objemová studie
29 868 28. 06. 2017 "Bytový dům Musílkova", studie pro změnu koeficientu míry využití území
29 869 28. 06. 2017 Dohoda o ukončení užívání prostor umístěných v budově Štefánikova 13,15 ze dne 6. 5. 2017
29 870 28. 06. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na VZMR s názvem: "Zpracování procesního auditu včetně mapování procesů na ÚMČ Praha 5"
29 871 28. 06. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava Dětského ostrova - sportovně relaxační areál"
29 872 28. 06. 2017 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava dětského hřiště Okrouhlík"
29 873 28. 06. 2017 Nebytové prostory - Švédská 107/39, Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů