Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
25 682 31. 05. 2017 Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2016
25 683 31. 05. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. na rok 2017
25 684 31. 05. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti a ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
25 685 31. 05. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1715/10 v k. ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže
25 686 31. 05. 2017 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2017
25 687 31. 05. 2017 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2016
25 688 31. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "105. výročí založení sportovní organizace a dětský den SK Motorlet Praha"
25 689 31. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Dark Trophy 2017"
25 690 31. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Praha - Sport bez předsudků 2017"
25 691 31. 05. 2017 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu půdních prostor ze dne 19. 2.1996 - Comenius, E. Peškové 741/17, Praha 5
25 692 31. 05. 2017 Uzavření Dohody o užívání únikové cesty v budově Wasermannova 926/16, Praha 5 s Městskou knihovnou v Praze a společností PEGAS 5, s. r. o., nájemci budovy
25 693 31. 05. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
25 694 31. 05. 2017 Žádost o udělení souhlasu s parkováním osobního vozidla ve vnitrobloku domu na adrese Nádražní 42/82, Praha 5, k. ú. Smíchov
25 695 31. 05. 2017 Schválení termínu 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
25 696 31. 05. 2017 Bytový dům Nad Koulkou, objemová studie
25 697 31. 05. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy pro záměr "Šemíkův břeh"
25 698 31. 05. 2017 Bytový dům K Závěrce, Praha - Smíchov, DUR + DSP
25 699 31. 05. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
25 700 31. 05. 2017 Prodej půdních bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů, schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů a stavebníkům, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
25 701 31. 05. 2017 Přehled rozpočtových opatření
25 702 31. 05. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0019/0/OMI/16 „Rekonstrukce č. p. 886/4 ul. Záhorského – jesle, kulturní a volnočasové centrum“
25 703 31. 05. 2017 Schválení Darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Nadějí
25 704 31. 05. 2017 Udělení záštity Bc. L. Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5 a spolupořadatelství MČ Praha 5 na výstavě "Slavné vily Prahy 5" ve Winternitzově vile
25 705 31. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Technická studie navýšení kapacity parkovacího stání v ulici Roentgenova, k. ú. Motol"
25 706 31. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy - novostavba na pozemku v k. ú. Hlubočepy, parc. č. 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu"
25 707 31. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Česká republika vs New Zealand Ambassador's XV. aneb ragby všem!"
25 708 31. 05. 2017 Výběr účastníka v rámci výzvy k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů na služby s názvem: "Program Antigraffiti"
25 709 31. 05. 2017 Uzavření Dohody o dočasném užívání prostor v budově Ostrovského 11/16, Praha 5
25 710 31. 05. 2017 Jmenování tajemníka Úřadu MČ Praha 5 a zástupce tajemníka Úřadu MČ Praha 5
25 711 31. 05. 2017 Vyjádření MČ Praha 5 k DUR Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567, veřejně prospěšná stavba VPS 17/DK/5 a 13
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů