Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
24 638 24. 05. 2017 Nesouhlas s úplnou uzavírkou komunikace Vltavská v souvislosti s její kompletní opravou
24 639 24. 05. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 5. 2017 do 15. 5. 2017
24 640 24. 05. 2017 Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27. 9. 2006 - Jiří Zavadil, na základě vyvěšeného záměru
24 641 24. 05. 2017 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
24 642 24. 05. 2017 Areál Na Doubkové 3327, Praha 5 zrušení usnesení RMČ a nový záměr pronájmu
24 643 24. 05. 2017 Synlab czech s. r. o. - žádost o souhlas k umístění paraboly pro příjem datových přenosů na budově A, umístěné v areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5
24 644 24. 05. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)"
24 645 24. 05. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"
24 646 24. 05. 2017 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2017 - Mateřská škola Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
24 647 24. 05. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
24 648 24. 05. 2017 Žádosti o změnu jména nájemce
24 649 24. 05. 2017 Žádost o převedení bytu do dispozice CSOP
24 650 24. 05. 2017 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 46/OBP/2014/BYT
24 651 24. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště vč. rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny - PD"
24 652 24. 05. 2017 Č. p. 950, Plzeňská č. o. 127 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
24 653 24. 05. 2017 Č. p. 2070, Radlická č. o. 112 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
24 654 24. 05. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti č. p. 241, Na Zlíchově 7, Praha 5 - Hlubočepy
24 655 24. 05. 2017 Oprava přístupových cest a komunikací v objektu Renoirova 7, Praha 5
24 656 24. 05. 2017 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Základní organizace č. 2 Praha 5 - žádost o souhlas s umístěním sídla na adrese Krškova 807, Praha 5
24 657 24. 05. 2017 Č. p. 2173, náměstí 14. října č. o. 10 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
24 658 24. 05. 2017 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1975/1 ve spoluvlastnictví soukromých osob
24 659 24. 05. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 3/81/2017 ze dne 25. 1. 2017 - Dohody o využití pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace chodníku včetně chodníkové přejezdu
24 660 24. 05. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 - Smíchov
24 661 24. 05. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 374/50, 298/56, 298/4, 298/147, 298/2, 298/51 a 280/1, k. ú. Motol a pozemku parc. č. 1935/98, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce"Zřízení komunikačních přípojek pro bytové domy v lokalitě sídliště Homolka
24 662 24. 05. 2017 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5 za rok 2016
24 663 24. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad akcí "Slavnosti Cideru 2017"
24 664 24. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5, při sportovní akci „Kari Traa Urban Training“, která se uskuteční 22. června 2017
24 665 24. 05. 2017 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2017 příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Barrandov na dofinancování mzdových prostředků zaměstnancům a ZŠ a MŠ Radlická na dovybavení nových prostor MŠ Na Pláni a třídy ŠD
24 666 24. 05. 2017 Žádost společenství vlastníků domu Vrchlického 479/51, Praha 5, k. ú. Košíře o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka id. podílu 17467/103763, s rekonstrukcí a modernizací domu, včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
24 667 24. 05. 2017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb sběrného dvora č. 0897/0/OSP/16
24 668 24. 05. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0938/0/OSP/16 na Opravu schodů do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce
24 669 24. 05. 2017 Uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 21. 4. 2017 na podporu akce "Náplavka OYC & BIGGBOSS"
24 670 24. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup záložního zdroje napájení pro infrastrukturní technologie MČ Praha 5"
24 671 24. 05. 2017 Udělení záštity Bc. L. Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5 a spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu Americké jaro 2017
24 672 24. 05. 2017 Spolupořadatelství při sportovní akci "Můj první gól - měsíc náborů"
24 673 24. 05. 2017 Udělení záštity Bc. L. Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5 a spolupořadatelství MČ Praha 5 na projektu Česko-slovenské divadlo v Portheimce
24 674 24. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5, nad akcí "Piknik Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity" dne 14. června 2017
24 675 24. 05. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"
24 676 24. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Dobývání Dívčích hradů"
24 677 24. 05. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0067/0/OKI/2017 "Příprava studie projektu inovačního centra v rámci výzvy OP Praha pól růstu"
24 678 24. 05. 2017 Podnět na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy pro záměr "Waltrovka - fáze III."
24 679 24. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Josefa Žebery, pověřeného výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5 a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Soutěž úřednické zdatnosti"
24 680 24. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Trail Praha"
24 681 24. 05. 2017 Návrh na zrušení akce s názvem „ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59/3186“ a návrh na její náhradu za dvě jiné akce MŠ se speciálními třídami DUHA, Trojdílná 18/1117, Praha 5 Košíře“ a „ZŠ Nepomucká, odloučené pracoviště Beníškové 1/1258“
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů