Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
23 606 17. 05. 2017 Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2016
23 607 17. 05. 2017 Protokol o škodě č. 04/16 - dopravní nehoda se služebním vozidlem 4A4 3465
23 608 17. 05. 2017 Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2017/2018
23 609 17. 05. 2017 Jmenování nových zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 7. 2017 - 30. 6. 2020
23 610 17. 05. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
23 611 17. 05. 2017 Č.p. 278 Štefánikova č.o. 40 - prodej bytové jednotky vlastníkovi sousední jednotky za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
23 612 17. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 nad akcí "Country Fontána"
23 613 17. 05. 2017 Dohoda o narovnání o náhradě škody za výmalbu bytu nájemce v domě Zubatého 330/10
23 614 17. 05. 2017 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4805 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
23 615 17. 05. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Skalce 1047/1, Praha 5 - Smíchov
23 616 17. 05. 2017 Výběr další banky pro MČ P5 ke klasickým bankovním a peněžním službám
23 617 17. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 nad benefiční sbírkovou kampaní "Akce Cihla"
23 618 17. 05. 2017 Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č. o. 38 a 40, k. ú. Smíchov
23 619 17. 05. 2017 Krátkodobý pronájem nebytové jednotky v nemovitosti Štefánikova 249/28 a 30, Praha 5 - Smíchov
23 620 17. 05. 2017 Informace o dalším vývoji v kauze ALFA SUPER, s.r.o.
23 621 17. 05. 2017 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II
23 622 17. 05. 2017 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 4. 2017 do 30. 4. 2017
23 623 17. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Objemová studie na objekt E. Peškové 333/7, Praha 5, při zachování bytového i nebytového fondu"
23 624 17. 05. 2017 Objednávka č. 0008/OBK/17 - zajištění bezpečnostních služeb na měsíc červen 2017
23 625 17. 05. 2017 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena rady MČ Praha 5 nad akcí "XIV. ročník turnaje v malé kopané mezi družstvy základních škol Prahy 5" pořádanou Městskou policií hl. m. Prahy, Obvodním ředitelstvím Praha 5
23 626 17. 05. 2017 Záštita Ing. Pavla Richtera, starosty MČ Praha 5 nad akcí "Plastový Anděl"
23 627 17. 05. 2017 Změny v komisích
23 628 17. 05. 2017 Udělení záštity s finanční podporou Martina Slabého, 1. zástupce starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad akcí s názvem "Slide festival Praha"
23 629 17. 05. 2017 Revokace usnesení RMČ P5 č.14/396/2017 ze dne 29. 3. 2017
23 630 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Bike Prague 2017"
23 631 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "104. Primátorky"
23 632 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Na kole dětem"
23 633 17. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava vertikální výtahové plošiny v prostoru Městské knihovny v domě nám. 14. října 83/15"
23 634 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "OYC Regatta 2017 - celostátní a mezinárodní závody"
23 635 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Turnaj v pétanque O putovní pohár Josefa Procházky"
23 636 17. 05. 2017 Udělení záštity Ing. Pavla Richtera, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Mistrovství ČR juniorů družstev ve squashi"
23 637 17. 05. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy na objektech: Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 3297/38a, Smíchov a Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Smíchov - projektová dokumentace"
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů