Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
9 207 22. 02. 2017 Smlouva o podnájmu části nemovitosti (parkovací stání č. 23. až 28. pro potřeby parkování účastníků slavnostních obřadů v ulici Stroupežnického 10)
9 208 22. 02. 2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 764/27, k. ú. Jinonice mezi HMP, zastoupenou Technickou správou komunikací a MČ Praha 5
9 209 22. 02. 2017 Fotograf Petr Matička - odvolání příkazní smlouvy
9 210 22. 02. 2017 Informace o konání zápisů do 1. tříd pro školní rok 2017/2018
9 211 22. 02. 2017 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5 - Smíchov
9 212 22. 02. 2017 Žádost o převod nájmu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zubatého 269/1, Praha 5 - Smíchov
9 213 22. 02. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
9 214 22. 02. 2017 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
9 215 22. 02. 2017 Zpráva o činnosti Komise dopravní Rady MČ Praha 5 za 1. a 2. pololetí roku 2016
9 216 22. 02. 2017 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, nad sportovní akcí Prague International Marathon (PIM) RunCzech běžeckou ligou 2017
9 217 22. 02. 2017 Kupní smlouva na prodej 2 ks betonových květináčů
9 218 22. 02. 2017 Dotační programy v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017 - jmenování komise na otevírání obálek a jmenování dotační komise
9 219 22. 02. 2017 Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu Úřadu městské části Praha 5 v roce 2017
9 220 22. 02. 2017 Projektový záměr vybudování Komunitní zahrady Hlubočepy
9 221 22. 02. 2017 Přehled rozpočtových opatření
9 222 22. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Spolupráce při zajištění realizace investičních akcí městské části Praha 5"
9 223 22. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Soubor energetických opatření na objektech MŠ Beníškové 988/3 a MŠ Naskové 1214/5 - projektová dokumentace"
9 224 22. 02. 2017 Spolupořadatelství MČ Praha 5 při realizaci galakoncertu k premiéře filmu Muzzikanti v prostranství pěší zóny Anděl a finanční příspěvek
9 225 22. 02. 2017 Další postup ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Košíře
9 226 22. 02. 2017 Finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. obvodní organizace Praha 5 na podporu činnosti v roce 2017
9 227 22. 02. 2017 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5, nad třemi koncerty v rámci festivalu "Americké jaro" a darovací smlouva
9 228 22. 02. 2017 Směrnice č. 1/2017, kterou se mění Směrnice č. 1/2016 Standardy kvality sociálně - právní ochrany Úřadu městské části Praha 5
9 229 22. 02. 2017 Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
9 230 22. 02. 2017 Vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě Rozhodnutí ze dne 31. 1. 2017
9 231 22. 02. 2017 Účast zástupce MČ Praha 5 v Asociaci měst pro cyklisty pro rok 2017
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů