Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
7 162 15. 02. 2017 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 298/99, k. ú. Motol na stavební zábor, přesah střechy a 2 parkovací stání pro společnost AVAR Group s. r. o.
7 163 15. 02. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1562/26, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví ČR
7 164 15. 02. 2017 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 981/5, k. ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
7 165 15. 02. 2017 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 4261/196, 202, 300, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m Prahy
7 166 15. 02. 2017 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla insolvenčního správce na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 2000/3
7 167 15. 02. 2017 Podání výpovědi z nájmu nemovitosti - Lávka pro pěší v ulici K Barrandovu v k. ú. Hlubočepy k umístění a provozování reklamního zařízení + nový záměr pronájmu
7 168 15. 02. 2017 Pronájem garáže ev. č. 917 v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru
7 169 15. 02. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání j. č. 782/903, ev. č. 903 v domě č. p. 782, Arbesovo nám. Praha 5 na základě zveřejněného záměru
7 170 15. 02. 2017 Armáda spásy v ČR - žádost o souhlas k umístění antény pro příjem internetu na budově nám. 14. října 1381/4, Praha 5
7 171 15. 02. 2017 Žádost o převod nájmu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51 a Na Bělidle 297/36, oba Praha 5 - Smíchov
7 172 15. 02. 2017 NP Na Skalce, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu (garáž) Zveřejnění záměru pronájmu volného NP (garáž 18,3 m2) Na Skalce 765/17
7 173 15. 02. 2017 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
7 174 15. 02. 2017 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 5043/11, k. ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Pražská plynárenská Distribuce a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
7 175 15. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pasportizace nebytových jednotek"
7 176 15. 02. 2017 Úhrada za neplnění podílu zaměstnanců se ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb.
7 177 15. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - odvětrání sociálního zařízení a šaten, dílčí oprava podlah - Zpracování projektové dokumentace"
7 178 15. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 - oprava fasády, repase oken - Zpracování dokumentace"
7 179 15. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - výměna oken (IV. etapa realizace - Na Březince) - zpracování projektové dokumentace"
7 180 15. 02. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 - celková oprava kotelny, stavební úpravy - zpracování projektové dokumentace"
7 181 15. 02. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"
7 182 15. 02. 2017 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 2 volných bytových jednotek dle Zásad ... formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
7 183 15. 02. 2017 Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č. o. 38 a 40, k. ú. Smíchov
7 184 15. 02. 2017 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
7 185 15. 02. 2017 Pořádání X. ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb jde to i jinak!
7 186 15. 02. 2017 Žádost o změnu jména nájemce a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
7 187 15. 02. 2017 Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
7 188 15. 02. 2017 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
7 189 15. 02. 2017 Žádosti o změnu jména nájemce bytu
7 190 15. 02. 2017 Opakovaná žádost o snížení nájemného z důvodu budování půdní vestavby v domě
7 191 15. 02. 2017 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
7 192 15. 02. 2017 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
7 193 15. 02. 2017 Vyúčtování dotací přidělených v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
7 194 15. 02. 2017 Projekt "Participativní rozpočet městské části Praha 5 pro rok 2017"
7 195 15. 02. 2017 Revokace části usnesení Rady MČ Praha 5 č. 4/125/2017
7 196 15. 02. 2017 ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu
7 197 15. 02. 2017 Smlouvy o poskytování právních služeb pro potřeby MČ Praha 5
7 198 15. 02. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1795/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace sjezdu z pozemku parc. č. 762 k. ú. Slivenec ve vlastnictví fyzických osob
7 199 15. 02. 2017 Záměr konání konference "InnoEnergy Prague 5 Venture R&D Day"
7 200 15. 02. 2017 Výpověď ze smlouvy o poskytování služeb se společností Big Bang Media s. r. o. , uzavřené dne 1. 2. 2016, na základě usnesení RMČ č. 3/84/2016 ze dne 19. 1. 2016
7 201 15. 02. 2017 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Zabijačkové hody", která se uskuteční v termínu 16. 2. 2017 - 19. 2. 2017 v rámci Dnů Prahy 5 a jako doprovodná akce Masopust aneb všechny tváře Prahy 5
7 202 15. 02. 2017 Memorandum Pomezí
7 203 15. 02. 2017 Návrhy žádostí MČ Praha 5 o uplatnění dotací z rezervy rozpočtu HMP na rok 2017
7 204 15. 02. 2017 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1776/2016 ze dne 14. 12. 2016
7 205 15. 02. 2017 Smlouva o užívání Čínského pavilonu u usedlosti Cibulka se společností Cibulka a. s.
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů