Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
46 1697 07. 12. 2016 Č. p. 250, Štefánikova č. o. 6 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
46 1698 07. 12. 2016 Záměr zúžení předmětu nájmu prostor sloužících podnikání - lékárny, umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, formou uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 23.10.2015
46 1699 07. 12. 2016 Žádost o schválení uzavření podnájemních smluv - Keltia-Med s. r. o., stávající nájemce polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
46 1700 07. 12. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání - ordinace o celkové výměře 38,06 m2, umístěných v III. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
46 1701 07. 12. 2016 Žádost společnosti Medop s. r. o., o rozšíření účelu nájmu, poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
46 1702 07. 12. 2016 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
46 1703 07. 12. 2016 Volba přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 JUDr. Evy Tošovské, CSc.
46 1704 07. 12. 2016 Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 495
46 1705 07. 12. 2016 Zpráva o služební cestě do partnerského města Budapešť (XI. obvod Újbuda) - Maďarsko ve dnech 10. - 12. 11. 2016
46 1706 07. 12. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 36/1313/2015 ze dne 23. 09. 2015 - Souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
46 1707 07. 12. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad projektem "Hurá na lyže" - 4. ročník
46 1708 07. 12. 2016 Žádost o souhlas se stavebními úpravami - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Na Březince 2033/17, Praha 5 - Smíchov
46 1709 07. 12. 2016 Č. p. 1299, Na Neklance č. o. 30 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
46 1710 07. 12. 2016 Č. p. 1722, Ostrovského č. o. 14 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu dle Zásad prodeje bytů
46 1711 07. 12. 2016 Zrušení usnesení RMČ 29/1118/2012 z 7.8. 2012 a schválení realizace záměru prodeje půdní bytové jednotky v domě č. p. 526 Zborovská 44, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
46 1712 07. 12. 2016 Prodloužení platnosti smluv
46 1713 07. 12. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
46 1714 07. 12. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
46 1715 07. 12. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2016
46 1716 07. 12. 2016 Zakázkové certifikované školení vybraných modulů informačního systému GINIS pro vybrané zaměstnance ÚMČ Praha 5
46 1717 07. 12. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
46 1718 07. 12. 2016 Výběr účastníka v rámci výzvy k předložení cenové nabídky na dodávky s názvem: "Ověřovací urbanistická studie Vidoule"
46 1719 07. 12. 2016 Pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
46 1720 07. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnovy konstrukčních vrstev komunikací - projektová dokumentace"
46 1721 07. 12. 2016 Implementace agendového informačního systému Proxio na MČ Praha 5
46 1722 07. 12. 2016 Použití části neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2016 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5 Kulturní centrum Prahy 5
46 1723 07. 12. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 330 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Praha 5 - Radlice a městskou částí
46 1724 07. 12. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad akcí " Předvánoční příměstský tábor"
46 1725 07. 12. 2016 Zubatého 330/10 - výměna oken a oprava fasády vč. restaurátorských prací, upravený rozpočet, změna termínu dokončení, dodatek č. 1 k SOD č. 16/93
46 1726 07. 12. 2016 Návrh na schválení bezplatného parkování v oranžových a fialových oblastech zón placeného stání v rámci městské části Praha 5 v období vánočních svátků a to v termínu od 21. 12. 2016 do 6. 1. 2017
46 1727 07. 12. 2016 Dohoda o ukončení smlouvy č. 0502/0/OSP/16 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti - prodloužení linky PID č. 123
46 1728 07. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0016/0/OBK/16 na dodávku a instalaci kamerových systémů
46 1729 07. 12. 2016 Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské části Praha 5
46 1730 07. 12. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
46 1731 07. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava schodů do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce parc. č. 2209, k. ú. Smíchov“
46 1732 07. 12. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stabilizace svahu opěrné zdi v ulici Bieblova na Praze 5"
46 1733 07. 12. 2016 Bezpečné cesty do školy, FZŠ Barrandov II, Praha 5, dopravní studie
46 1734 07. 12. 2016 Přesun finančních prostředků odboru Kanceláře tajemníka
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů