Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
45 1661 30. 11. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 10. 2016 do 15. 11. 2016
45 1662 30. 11. 2016 Použití části neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2016 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy a mateřské školy zřizované MČ Praha 5
45 1663 30. 11. 2016 Návrh na vyplacení odměn včetně odvodů zaměstnancům příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 za kvalitně odvedené pracovní výkony ve ztížených podmínkách v provozu škol
45 1664 30. 11. 2016 Návrh na dofinancování mzdových prostředků zaměstnancům příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
45 1665 30. 11. 2016 Podpora MČ Praha 5 k získání dotace od hl. města Prahy na zateplení budovy sokolovny TJ Sokol Zlíchov
45 1666 30. 11. 2016 Žádost o stanovisko o odkup pozemků parc. č. 105, 527/2 a 527/3, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
45 1667 30. 11. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 42/1590/2016 ze dne 9.11.2016 - Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 23/2 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy - revokace usnesení RMČ
45 1668 30. 11. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vzdělávání pedagogů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 v roce 2016
45 1669 30. 11. 2016 Záměr změny doby pronájmu pozemku parc. č. 205, k. ú. Jinonice na 10 let - Sportovní klub Motorlet Praha
45 1670 30. 11. 2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla na adresu nebytového prostoru
45 1671 30. 11. 2016 Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce mezi MČ P5 a Základní školou Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace - č. smlouvy 7/0/OMA/14 ve znění Dodatku č. 2
45 1672 30. 11. 2016 Oznámení o prodeji podniku na základě smlouvy o prodeji podniku mezi Magdou Jircovou a Romanem Jircem a FILI spol. s r.o., NP Vrchlického 493b/43, k.ú. Košíře, Praha 5
45 1673 30. 11. 2016 Dodatek ke smlouvě o poskytování poradenských služeb v oblasti EU dotací
45 1674 30. 11. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - zaměření a studie"
45 1675 30. 11. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0003/0/OEK/2016 pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5, uzavřené s firmou KPMG Česká republika, s. r. o.
45 1676 30. 11. 2016 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
45 1677 30. 11. 2016 Uzavření nové nájemní smlouvy
45 1678 30. 11. 2016 K Vodojemu č. p. 201 a 202, č. o. 3 a 5, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
45 1679 30. 11. 2016 Nádražní č. p. 286, č. o. 20, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytů
45 1680 30. 11. 2016 Zrušení usnesení RMČ 7/141/2014 z 4. 2. 2014 a schválení realizace záměru prodeje 3 půdních bytových jednotek v domě č. p. 250 Štefánikova 6, Praha 5 oprávněným nájemcům a stavebníkům
45 1681 30. 11. 2016 Přehled rozpočtových opatření
45 1682 30. 11. 2016 Podání žádosti o dotaci z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Centrum kolegiální podpory na území MČ Praha 5
45 1683 30. 11. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vybavení pro multimediální interaktivní výuku do základních a mateřských škol
45 1684 30. 11. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná"
45 1685 30. 11. 2016 Poskytnutí finančního příspěvku organizaci "EKONET, z. s." na vydání publikace "Barrandovský uličník"
45 1686 30. 11. 2016 Záštita starosty MUDr. Radka Klímy nad akcí "Vánoční dílny na Žvahově 2016" pořádanou Spolkem rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. a poskytnutí finančního příspěvku
45 1687 30. 11. 2016 Darovací smlouva - zahajovací večer filmového festivalu FEBIOFEST 2017
45 1688 30. 11. 2016 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 13/418/2016 ze dne 30. 3. 2016 - K Dalejím 784/6, Praha 5
45 1689 30. 11. 2016 Doplnění pomníku v ulici Na Zlíchově ve spolupráci s původním spoluautorem akad. sochařem Zdeňkem Kolářským
45 1690 30. 11. 2016 Záměr pronájmu části budovy nám. Kinských 741/6 Praha 5 a zrušení usnesení RMČ ze dne 31. 8. 2016
45 1691 30. 11. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce (oprava) ZTI, ÚT, elektro a oken v objektu Ženské domovy - Radlická 2000/3, Ostrovského 11/16, Praha 5 - Projektová dokumentace"
45 1692 30. 11. 2016 Objednávka úprava nastavení modulu GINIS_MAJ s připojením čteček čárových kódů stávajícího majetku UMČ Praha 5
45 1693 30. 11. 2016 Žádost o aktualizaci stanoviska ke směně pozemků parc. č. 2043/88 a 2043/89, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
45 1694 30. 11. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
45 1695 30. 11. 2016 Změny v komisích RMČ P5
45 1696 30. 11. 2016 Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 a zastupitelů MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů