Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1632 23. 11. 2016 Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor - Pod Žvahovem 463, Praha 5
44 1633 23. 11. 2016 Výběr účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Světelná vánoční výzdoba pro městskou část Praha 5"
44 1634 23. 11. 2016 Návrh kupní smlouvy se společností TBG METROSTAV, s.r.o. na prodej 3 ks betonových květináčů
44 1635 23. 11. 2016 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2016/2017
44 1636 23. 11. 2016 Studie propojení ulice Výmolovy s ulicí Kutvirtovou v k. ú. Radlice
44 1637 23. 11. 2016 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1355/3,1353/4 a 1350/2, k.ú. Jinonice, z vlastnictví ČR - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO Praha, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha - Hradčany
44 1638 23. 11. 2016 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1379 a 1382, k.ú. Jinonice, z vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
44 1639 23. 11. 2016 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016
44 1640 23. 11. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
44 1641 23. 11. 2016 Uzavření dodatku č. 1 k NS o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 4. 2012, uzavřené s Úřadem práce ČR na pronájem budovy č.p. 314 Plzeňská 115, Praha 5
44 1642 23. 11. 2016 Podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání - Krškova 807, Praha 5 - Hlubočepy
44 1643 23. 11. 2016 Na Doubkové 3327, Praha 5 - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi HMP, zastoupenou Technickou správou komunikací a MČ Praha 5 a záměr pronájmu areálu se stavebními objekty
44 1644 23. 11. 2016 Darovací smlouva pro Park Tři věže spolek na zajištění Vánočního gastrokoutku a pohádkového ateliéru pro děti v Portheimce
44 1645 23. 11. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Den pro zdraví Prahy 5"
44 1646 23. 11. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Taneční představení"
44 1647 23. 11. 2016 Přehled rozpočtových opatření
44 1648 23. 11. 2016 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí roku 2016
44 1649 23. 11. 2016 Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5 - kontrola projektu Finančním úřadem pro hlavní město Prahu
44 1650 23. 11. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
44 1651 23. 11. 2016 Směrnice č. 2/2016, o hospodaření s finančními prostředky
44 1652 23. 11. 2016 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
44 1653 23. 11. 2016 Informace o zpracování podkladů za správní obvod Praha 5 pro Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2015/2016
44 1654 23. 11. 2016 Výběr účastníka v rámci výzvy k předložení cenové nabídky na dodávky s názvem: "Propagační předměty pro akce MČ Prahy 5"
44 1655 23. 11. 2016 Zpráva o reciproční služební cestě do města Panyu (Čína) ve dnech 21. - 27. 10. 2016
44 1656 23. 11. 2016 Přidělení vozu pro Bc. Josefa Žeberu, pověřeného výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5
44 1657 23. 11. 2016 Záměr prodat osobní automobil Škoda Octavia 1,9 D, SPZ 4A4 3465 (totální likvidace)
44 1658 23. 11. 2016 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
44 1659 23. 11. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5, nad konferencí "Pražský logopedický den" 24. listopadu 2016 pořádanou Střední, Základní a Mateřskou školou pro sluchově postižené Výmolova 169, Praha 5
44 1660 23. 11. 2016 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 3146, 3147/1, 3150/1, 3180/3, 3151/1 a 3155/1 k.ú. Smíchov, z vlastnictví ČR - právo hospodařit s majetkem Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů