Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1511 02. 11. 2016 Žádost Základní školy a mateřské školy Parentes Praha o souhlasné stanovisko obce k navýšení počtu žáků základní školy
41 1512 02. 11. 2016 Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu se zaměstnankyní CSOP Praha 5
41 1513 02. 11. 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1020/173, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuci, a. s.
41 1514 02. 11. 2016 Neinvestiční příspěvek pro rok 2016 příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
41 1515 02. 11. 2016 Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení o žalobě na určení neplatnosti veřejné dražby dobrovolné
41 1516 02. 11. 2016 Oprava a rozšíření systému EZS v budově ÚMČ Praha 5, náměstí 14. října
41 1517 02. 11. 2016 Vyúčtování finančních darů poskytnutých Odborem bezpečnostním a prevence kriminality
41 1518 02. 11. 2016 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 960.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
41 1519 02. 11. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2714, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
41 1520 02. 11. 2016 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
41 1521 02. 11. 2016 Podpora MČ Praha 5 k získání dotace od hl. města Prahy na dostavbu zázemí pro sportoviště v areálu ZŠ Barrandov
41 1522 02. 11. 2016 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Mgr. Luboše Ondráčka, Ing. Romana Petříka a JUDr. Patricie Novotné
41 1523 02. 11. 2016 Žádost příspěvkové organizace Fakultní základní škola a mateřské škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o vydání doložky osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
41 1524 02. 11. 2016 Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na základě žádosti o pronájem ze sociálních důvodů
41 1525 02. 11. 2016 Podpora preferenčním opatřením pro vozidla Pražské integrované dopravy ve světelně řízených křižovatkách oblasti centrálního Smíchova
41 1526 02. 11. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5, nad akcí "Mikulášská nadílka pro děti 2016" a finanční příspěvek
41 1527 02. 11. 2016 Pronájem volného nebytového prostoru - garáže v nemovitosti Stroupežnického 2324/26, Praha 5 - Smíchov
41 1528 02. 11. 2016 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor
41 1529 02. 11. 2016 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
41 1530 02. 11. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
41 1531 02. 11. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 0001/0/OOR/16 ze dne 17. 3. 2016 v rámci realizace veřejné zakázky na služby s názvem "Administrace veřejných zakázek a poradenství pro ÚMČ Praha 5"
41 1532 02. 11. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0007/0/OKII/16
41 1533 02. 11. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OKII/16
41 1534 02. 11. 2016 Studie proveditelnosti P + R na území MČ Praha 5
41 1535 02. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2017
41 1536 02. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2017
41 1537 02. 11. 2016 Darování nepatrného majetku † P. Chňupy vydaného MČ Praha 5 z titulu vypravitele sociálního pohřbu
41 1538 02. 11. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 39/1449/2016 ze dne 19. 10. 2016 - "Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1"
41 1539 02. 11. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava střechy budovy školy Plzeňská 39/117, Praha 5"
41 1540 02. 11. 2016 Vyhlášení dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2017
41 1541 02. 11. 2016 Vyhlášení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" v enviromentální oblasti pro rok 2017
41 1542 02. 11. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5, nad finále soutěže "Talent základek", které se koná dne 3. 11. 2016
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů