Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1469 26. 10. 2016 Uzavření 7 nových smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů/pro seniory
40 1470 26. 10. 2016 Žádost o souhlas se stavebními úpravami - prostor sloužících podnikání v nemovitosti Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov
40 1471 26. 10. 2016 Rozšíření nájemní smlouvy o 1 nájemce - nebytový prostor - garáž - v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 - Smíchov
40 1472 26. 10. 2016 Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 269, Zubatého 1, Praha 5
40 1473 26. 10. 2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5 - Smíchov
40 1474 26. 10. 2016 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4844/1, k. ú. Smíchov - Vila Mlynářka, stavební zábor
40 1475 26. 10. 2016 Petice proti rušení autobusových zastávek Podbělohorská
40 1476 26. 10. 2016 Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice
40 1477 26. 10. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 25/897/2016 ze dne 22. 6. 2016 - Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
40 1478 26. 10. 2016 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016
40 1479 26. 10. 2016 Pronájem částí pozemků parc. č. 3361 a 3366 - přístupová cesta Zrušení záměru pronájmu pozemků parc. č. 3361 a 3366 - přístupová cesta
40 1480 26. 10. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - ordinace o celkové výměře 38,06 m2, umístěných v III. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
40 1481 26. 10. 2016 Prodloužení nájemní smlouvy č. 96/0/OOA/06 k umístění telekomunikačního zařízení v ZŠ Grafická 1060/13, Praha 5 společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 040 84 063, na základě vyvěšeného záměru
40 1482 26. 10. 2016 Záměr pronájmu budovy Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov, zrušení usnesení RMČ + nový záměr
40 1483 26. 10. 2016 Změna složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
40 1484 26. 10. 2016 Přehled rozpočtových opatření
40 1485 26. 10. 2016 Dohoda o narovnání - BENU ČR a. s.
40 1486 26. 10. 2016 Schválení objednávek - Odboru majetku a investic
40 1487 26. 10. 2016 Vyúčtování finančních příspěvků a darů poskytnutých Oddělením protokolu, propagace a sportu v roce 2015
40 1488 26. 10. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství při akci Den otevřených dveří - "Sobota plná pohybu a zdraví bez PC pro děti, juniory, mládež a ostatní"
40 1489 26. 10. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad akcí MČR v atletice - přespolní běh všech kategorií
40 1490 26. 10. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
40 1491 26. 10. 2016 Pořádání ,,Rumunského odpoledne" v Komunitním centru Prádelna pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5
40 1492 26. 10. 2016 Vyhlášení dotačního programu v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2017
40 1493 26. 10. 2016 Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v SK Motorlet v roce 2017
40 1494 26. 10. 2016 Udělení záslužných medailí Rady MČ Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a Hasičského záchranného systému hl. m. Prahy za jejich mimořádné zásluhy v roce 2016
40 1495 26. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Poradce pro nalezení způsobu zhodnocování finančních prostředků MČ Prahy 5"
40 1496 26. 10. 2016 Podání žádosti o poskytnutí grantu MHMP z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 na realizaci projektu Klub Imagion 2017
40 1497 26. 10. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
40 1498 26. 10. 2016 Záštita V. Čahoje, radního pro kulturu MČ Praha 5, nad benefičním koncertem pro Gymnázium a Střední odbornou školu pro zrakově postižené v Praze 5
40 1499 26. 10. 2016 Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 033/0/OVS/12
40 1500 26. 10. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017
40 1501 26. 10. 2016 Adventní koncerty 2016
40 1502 26. 10. 2016 Objednávka bezkontaktních karet iClass + 2 ks stolní čtečka iClass karet Objednávka jednostranné tiskárny karet Fargo DTC1250e + SW Asure ID 7 Express
40 1503 26. 10. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 38/1429/2016 ze dne 12. 10. 2016 - Organizační a finanční zajištění vernisáže v rámci reciproční výstavy v partnerském městě Újbuda - Maďarsko ve dnech 9. - 11. 11. 2016
40 1504 26. 10. 2016 Služební cesta do partnerského města Budapešť (Újbuda) - Maďarsko ve dnech 10. - 12. 11. 2016
40 1505 26. 10. 2016 Jmenování vedoucí Odboru matrik a státního občanství
40 1506 26. 10. 2016 Předžalobní výzva Tanečnímu centrum Praha - konzervatoř, o. p. s.
40 1507 26. 10. 2016 Žádost Sdružení válečných veteránů ČR o bezplatné zapůjčení společných prostor (vstupní haly) budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5 k uspořádání přátelského setkání ke "Dni válečných veteránů a obětí válek"
40 1508 26. 10. 2016 Žádost o zrušení výběrového řízení - pozemků parc. č. 1350/2 a parc. č. 1353/4 k.ú. Jinonice
40 1509 26. 10. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 38/1434/2016 - Poskytnutí částky 4. 950.000 Kč z rozpočtu MČ Prahy 5 v roce 2016 pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy na spolufinancování oprav povrchů chodníků a komunikací na území MČ Prahy 5
40 1510 26. 10. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 8. do 31. 8. 2016
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů