Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1436 19. 10. 2016 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí finančního daru ve výši 150.000 Kč Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
39 1437 19. 10. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vybavení pro multimediální interaktivní výuku do základních a mateřských škol
39 1438 19. 10. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
39 1439 19. 10. 2016 Žádost společnosti Montessori školy Andílek - MŠ a ZŠ o. p. s., o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Montessori Institute Prague a společností Asociace Montessori ČR
39 1440 19. 10. 2016 Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově nám. Kinských 741/6, Praha 5 - ALP CRYSTAL s. r. o.
39 1441 19. 10. 2016 Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., - pronájem části budovy bez č. p. o celkové výměře 105,44 m2, umístěné v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
39 1442 19. 10. 2016 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4181/1, k. ú. Smíchov - stavební zábor, PRONABYT s. r. o., Pod Hybšmankou 2346/17, Praha 5
39 1443 19. 10. 2016 Energetické posouzení objektů MČ Praha 5
39 1444 19. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 - zpracování projektové dokumentace"
39 1445 19. 10. 2016 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor do 100 tis. Kč
39 1446 19. 10. 2016 Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemcům nebytových prostor do 100 tis. Kč
39 1447 19. 10. 2016 Provoz školních družin v době podzimních prázdnin ve školním roce 2016/2017
39 1448 19. 10. 2016 Záštita Martina Slabého, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad osvětovo-crowdfundingovou kampaní Zero Waste (18. 10. - 1. 12. 2016) neziskové organizace Bezobalu, z.ú. a souhlas se záborem 1m2 na nám. Kinských od 20. 10. - 1. 12. 2016
39 1449 19. 10. 2016 "Rekonstrukce sportovní areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1" – rozpočtové opatření
39 1450 19. 10. 2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
39 1451 19. 10. 2016 Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu
39 1452 19. 10. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
39 1453 19. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0031/0/OMI/16 uzavřené s firmou VPÚ DECO PRAHA a. s., na realizaci veřejné zakázky s názvem "Císařská louka - Lávka (PD)"
39 1454 19. 10. 2016 Smlouva o nájmu prostor sloužící podnikání (ordinace) Na Skalce 1047/1, k. ú. Smíchov, Praha 5
39 1455 19. 10. 2016 Žádost nájemce garáže (ev. č. 915) v objektu Na Hutmance, k. ú. Jinonice o ukončení nájmu dohodou
39 1456 19. 10. 2016 Zrušení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání - Vítězná 531/13, ev. č. 901, k. ú. Malá Strana
39 1457 19. 10. 2016 Pronájem pozemku parc. č. 289, k. ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8
39 1458 19. 10. 2016 Zrušení záměru pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Vítězná 11/530, k. ú. Malá Strana
39 1459 19. 10. 2016 Uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení
39 1460 19. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Program regenerace městské části Praha 5" a smlouva o dílo
39 1461 19. 10. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství "Prague Youth Rugby Festival Autumn 2016"
39 1462 19. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna oken dvorní fasády VŠMVVP, U Santošky 1093/17, Praha 5"
39 1463 19. 10. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Ženské domovy, Radlická 2000/3 - Statické zajištění objektu"
39 1464 19. 10. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0052/0/OŠK/2016 uzavřené dne 1. 7. 2016 s firmou Praha Eurostav, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140 - Dílčí oprava kuchyně – realizace"
39 1465 19. 10. 2016 Revokace usnesení č. 38/1410/2016 - Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava parkové cesty vč. odvodnění a schodiště v parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov, Praha 5
39 1466 19. 10. 2016 Smlouva o nájmu nebytových prostor v OC Nový Smíchov
39 1467 19. 10. 2016 Úhradu úroků z prodlení za pozdní vrácení kauce GEOSAN SIGMA
39 1468 19. 10. 2016 Revokace usnesení RMČ P5 38/1435/2016 - Datum konání 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů