Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1382 12. 10. 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku par. č. 3728, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
38 1383 12. 10. 2016 2. ročník ankety "Sportovec roku městské části Prahy 5 za rok 2016"
38 1384 12. 10. 2016 Vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku poskytnutého na zajištění kulturní činnosti Švandova divadla v roce 2015
38 1385 12. 10. 2016 Vyhlášení programu spolupořadatelství v oblasti sportu pro rok 2017
38 1386 12. 10. 2016 Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu s možností budoucího prodeje části pozemku parc. č. 1271/7 o výměře cca 980 m2 a pozemků parc. č. 1271/9 o výměře 77 m2 a parc. č. 1271/10 o výměře 19 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
38 1387 12. 10. 2016 Záměr pronájmu volné garáže ev.č. 917 v objektu řadových garáží v ul.Na Konvářce 192/24, Praha 5, k.ú Smíchov
38 1388 12. 10. 2016 Záměry pronájmů volných garáží v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k. ú. Jinonice
38 1389 12. 10. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 48/92, Praha 5 - Smíchov; reklamní zařízení
38 1390 12. 10. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov; stanovení dalšího postupu ve věci pronájmu nebytové jednotky
38 1391 12. 10. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
38 1392 12. 10. 2016 Záměr pronájmu části pozemku, 470 m2, parc. č. 1983/5, k. ú. Košíře společnosti DAJBYCH, s. r. o. jako manipulační plochu a parkoviště
38 1393 12. 10. 2016 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu Na Pláni 59"
38 1394 12. 10. 2016 Žádost o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy nebytového prostoru, Na Zlíchově č. o. 7, č. p. 241
38 1395 12. 10. 2016 CSOP Praha 5, p. o., uzavření Dodatků k NS - Na Neklance 2534/15 a Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 - úprava práv a povinností spojených s opravami a údržbou pronajaté věci
38 1396 12. 10. 2016 Postoupení nájemního vztahu - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 406/41, Praha 5 - Smíchov
38 1397 12. 10. 2016 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - Smíchov
38 1398 12. 10. 2016 Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku, parc. č. 90, k. ú. Smíchov - Vivins s. r. o.
38 1399 12. 10. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 14 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
38 1400 12. 10. 2016 Prostor sloužící k podnikání v nemovitosti Plzeňská 948/129a, Praha 5 - Košíře
38 1401 12. 10. 2016 Prodloužení doby nájmu části pozemku parc. č. 1798/110, k. ú. Hlubočepy na základě vyvěšeného záměru
38 1402 12. 10. 2016 Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
38 1403 12. 10. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 4844/1, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "RD Na Hřebenkách 1755/18 - vnější objekty a drobná architektura"
38 1404 12. 10. 2016 Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Palatou - Domovem pro zrakově postižené a MČ Praha 5
38 1405 12. 10. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 - propojení stávající sítě metalických kabelů s novým sloupovým rozvaděčem PREDistribuce a. s.
38 1406 12. 10. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0050/0/OŠK/2016 uzavřené dne 24. 6. 2016 s firmou Mosat, spol. s. r. o., na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 - generální oprava kotelny"
38 1407 12. 10. 2016 Návrh odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Kulturní centrum Prahy 5 za období od března 2016 do září 2016
38 1408 12. 10. 2016 Projekt Nautilus - žádost Magistrátu hlavního města Prahy(MHMP) o poskytnutí projektu a spolupráci na veřejném projednání
38 1409 12. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výměna povrchu parkových cest v parku Sacre Coeur parc. č. 3110/4, k. ú. Smíchov"
38 1410 12. 10. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava parkové cesty vč. odvodnění a schodiště v parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov"
38 1411 12. 10. 2016 Přehled rozpočtových opatření
38 1412 12. 10. 2016 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě 1. stupně ZŠ - příměstský tábor
38 1413 12. 10. 2016 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským
38 1414 12. 10. 2016 Č. p. 281, Štefánikova č. o. 4 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1415 12. 10. 2016 Č. p. 474, Janáčkovo nábřeží č. o. 45 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1416 12. 10. 2016 Č. p. 590, Stroupežnického č. o. 22 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1417 12. 10. 2016 Č. p. 782, Arbesovo náměstí č. o. 13 - realizace záměru prodeje 2 bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů dle Zásad prodeje bytů
38 1418 12. 10. 2016 Č. p. 802, náměstí 14. října č. o. 11 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1419 12. 10. 2016 Zahradníčkova č. p. 24, 25 a 26, k. ú. Motol - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1420 12. 10. 2016 Č. p. 57, Jindřicha Plachty č. o. 29 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1421 12. 10. 2016 Č. p. 150, U Malvazinky č. o. 24, k. ú. Smíchov - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1422 12. 10. 2016 Č. p. 164, Mahenova č. o. 2 - realizace záměru prodeje 2 bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů dle Zásad prodeje bytů
38 1423 12. 10. 2016 Č. p. 303, Musílkova č. o. 3 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1424 12. 10. 2016 Č. p. 466, Pod Školou č. o. 5 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1425 12. 10. 2016 Č. p. 857, 858 Lamačova - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1426 12. 10. 2016 Č. p. 867, 868 Gabinova - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1427 12. 10. 2016 Č. p. 2327, Stroupežnického č. o. 28 - realizace záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
38 1428 12. 10. 2016 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 8 volných bytových jednotek dle Zásad ... formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
38 1429 12. 10. 2016 Organizační a finanční zajištění vernisáže v rámci reciproční výstavy v partnerském městě Újbuda - Maďarsko ve dnech 9. – 11. 11. 2016
38 1430 12. 10. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků Sportovní Klub Smíchov, z. s.
38 1431 12. 10. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0020/0/OMI/16 uzavřené se společností ATELIER 8000 spol. s. r. o. na provedení akce “Objemová studie - Vltavský břeh Praha 5 - analýza potenciálu a návrh rozvoje“
38 1432 12. 10. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
38 1433 12. 10. 2016 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 0011/0/OKI/2016 na pořádání soutěže Talent Prahy 5 (2016 - 2019)
38 1434 12. 10. 2016 Poskytnutí částky 4. 950.000 Kč z rozpočtu MČ Prahy 5 v roce 2016 pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy na spolufinancování oprav povrchů chodníků a komunikací na území MČ Prahy 5
38 1435 12. 10. 2016 Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 24. listopadu 2016
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů