Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
35 1290 21. 09. 2016 Zrušení pověření z výkonu funkce tajemníka Úřadu MČ Praha 5 a pověření k výkonu funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
35 1291 21. 09. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
35 1292 21. 09. 2016 Koncepce prevence kriminality MČ Praha 5 na léta 2017 až 2021
35 1293 21. 09. 2016 Splátková dohoda na zaplacení dlužné částky ze zneužití náhrad
35 1294 21. 09. 2016 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OMI/16 uzavřené se společností Karlínblok s. r. o. na provedení "Rekonstrukce nebytového prostoru Preslova 2213/5, Praha 5 - kanceláře ÚMČ P5 - projektová dokumentace"
35 1295 21. 09. 2016 Záměry pronájmů prostor sloužících podnikání - Arbesovo náměstí 782/13, k. ú. Smíchov
35 1296 21. 09. 2016 Výpověď smlouvy o dílo č. 0008/0/OBK/15 na revize, údržbu, servis a rozšíření slaboproudých bezpečnostních systémů (BS).
35 1297 21. 09. 2016 Návrh na vyřazení žáků z programu Obědy do škol
35 1298 21. 09. 2016 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
35 1299 21. 09. 2016 Úprava kapacity základní školy v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
35 1300 21. 09. 2016 Úprava kapacity základní školy v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
35 1301 21. 09. 2016 Participativní rozpočet - záměr
35 1302 21. 09. 2016 Pronájem bytu zaměstnanci Úřadu MČ Praha 5
35 1303 21. 09. 2016 Žádost Unie rodičů při MŠ Záhorského , z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Záhorského 2/887, Praha 5 - Hlubočepy. Budova Záhorského 2/887 je odloučeným pracovištěm FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
35 1304 21. 09. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
35 1305 21. 09. 2016 Křížová č. p. 264, č. o. 43, k. ú. Smíchov - revokace realizace záměru prodeje bytů schváleného RMČ č. usnesení 39/1428/2014 z 27. 8. 2014
35 1306 21. 09. 2016 Holubova č. p. 2518, č. o. 2, k. ú. Smíchov - revokace realizace záměru prodeje bytů schváleného RMČ č. usnesení 39/1427/2014 z 27. 8. 2014
35 1307 21. 09. 2016 Nabídka id. podílu pozemků parc. č. 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3173/4, 3173/5, 3173/10, 3173/11, 3173/12, 3173/13, 3173/15 a staveb stojících na pozemcích parc. č. 3173/4 a 3173/13 vše v k. ú. Smíchov v předkupním právu
35 1308 21. 09. 2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4924/1 v k. ú. Smíchov od společnosti Mansus, s. r. o.
35 1309 21. 09. 2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 370/17 a pozemku parc. č. 370/27 v k. ú. Radlice od vlastníka sousedních nemovitostí TJ Radlice
35 1310 21. 09. 2016 Záštita Viktora Čahoje, radního pro kulturu, nad činností spolku Výtopna Zlíchov
35 1311 21. 09. 2016 Pronájem parkovacího stání č. 18 ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
35 1312 21. 09. 2016 Pronájem části pozemku parc. č. 3751/12, k. ú. Smíchov, na stavební zábor
35 1313 21. 09. 2016 Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě č. 004/0/OOS/15 na dodávky věcných darů pro vítání občánků MČ Praha 5
35 1314 21. 09. 2016 Podání žádosti o dotaci z operačního programu Praha pól růstu na realizaci projektu MŠ Na Pláni
35 1315 21. 09. 2016 Záměr na zavedení režimového opatření pro areál Pod Žvahovem 463, spočívající ve zřízení vrátné služby, prostřednictvím správní firmy AUSTIS správa, s. r. o.
35 1316 21. 09. 2016 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
35 1317 21. 09. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1280/2016 ze dne 14. 09. 2016 - veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Program regenerace městské části Praha 5"
35 1318 21. 09. 2016 Uzavření 2 smluv o nájmu bytu s Fakultní nemocnicí v Motole k zajištění stabilizace odborných zdravotnických profesí
35 1319 21. 09. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Monitoring tisku"
35 1320 21. 09. 2016 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a pohotovostní lékárenské služby"
35 1321 21. 09. 2016 Smlouva se společností PRAHA TV s. r. o. o výrobě pořadů a poskytnutí licence na tři měsíce počínaje měsícem říjnem 2016
35 1322 21. 09. 2016 Záměr konání služební cesty do města Panyu - Čína od 21. - 27. 10. 2016
35 1323 21. 09. 2016 Podání námitek do územního řízení stavby "Obytné domy Werichova"
35 1324 21. 09. 2016 Mateřská škola Korálek - partnerství MČ při žádosti o dotaci z operačního programu Praha pól růstu
35 1325 21. 09. 2016 Záštita Viktora Čahoje, radního pro kulturu, nad divadelními představeními "SÓLO" a darovací smlouva se spolkem Mime Prague
35 1326 21. 09. 2016 Informační centrum Praha 5 o. p. s.
35 1327 21. 09. 2016 Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku Central Group 23. investiční a. s. - stavební zábor na pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře
35 1328 21. 09. 2016 Stanovisko k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2164 ze dne 6. 9. 2016 k návrhu finančních vztahů k městským částem Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů