Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1250 14. 09. 2016 Stanovisko RMČ Praha 5 k záměru zřízení Centra praktické vzdělanosti při SPŠ na Smíchově
34 1251 14. 09. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na aktivity pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
34 1252 14. 09. 2016 Žádost Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy o finanční příspěvek
34 1253 14. 09. 2016 Záměr přípravy a realizace "Dnů Prahy 5"
34 1254 14. 09. 2016 Pronájem částí pozemků parc. č. 370/17 a 370/27, k. ú. Radlice, na stavební zábor
34 1255 14. 09. 2016 Uzavření dodatků ke kupním smlouvám na prodej celých domů - Janáčkovo nábřeží 729/31, Janáčkovo nábřeží 1075/27, Malátova 91/1, Mělnická 624/4, Zoubkova 2129/5
34 1256 14. 09. 2016 Bezplatná právní poradna - Štefánikova 13, 15, Praha 5 - Smíchov
34 1257 14. 09. 2016 Pronájem nebytového prostoru - garáže v ulici U Nesypky, na základě nabídkového řízení
34 1258 14. 09. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
34 1259 14. 09. 2016 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
34 1260 14. 09. 2016 Žádost o odpuštění úhrady nájemného
34 1261 14. 09. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
34 1262 14. 09. 2016 Žádost o výměnu stávajícího bytu za jiný obecní byt
34 1263 14. 09. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 4/0/OMA/14 ze dne 14. 4. 2014 o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1793/2 a 1798/22, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci akce "Barrandov Kaskády VI,VII a IX"
34 1264 14. 09. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Motol
34 1265 14. 09. 2016 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2016
34 1266 14. 09. 2016 Přehled rozpočtových opatření
34 1267 14. 09. 2016 Navýšení kapacity základní školy v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
34 1268 14. 09. 2016 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
34 1269 14. 09. 2016 Zpráva o služební cestě do města Arad (Rumunsko) ve dnech 21. - 23. srpna 2016
34 1270 14. 09. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení RMČ č. 21/693/2016 ze dne 25. 5. 2016
34 1271 14. 09. 2016 Zpráva o činnosti Komise sportovní RMČ Praha 5 za I. pololetí 2016
34 1272 14. 09. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 7. do 31. 7. 2016
34 1273 14. 09. 2016 Revokace usnesení č. 29/1074/2016 - dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 0015/0/OMA/14
34 1274 14. 09. 2016 Žádost Jiřího Zavadila, o prodloužení doby nájmu do 31. 5. 2017
34 1275 14. 09. 2016 Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci MŠ se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 18/1117 na pořízení evakuačního tobogánu
34 1276 14. 09. 2016 Společné dopoledne dětí z mateřských školek a strážníků Městské policie Praha 5
34 1277 14. 09. 2016 Schválení záměru přípravy SMART CITY koncepce pro MČ Praha 5 – SMART Praha 5
34 1278 14. 09. 2016 Záštita Martina Slabého, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad akcí Gastronomické slavnosti, která se koná dne 28. září 2016 v parku Portheimka
34 1279 14. 09. 2016 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty nad cílovou zastávkou cyklojízdy mezinárodní skupiny cyklistů "Amicale Euro Cyklotourisme" v parku Portheimka dne 16. 9. 2016
34 1280 14. 09. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Program regenerace městské části Praha 5"
34 1281 14. 09. 2016 Zrušení usnesení 31/1182/2016 ze dne 31. 8. 2016
34 1282 14. 09. 2016 Žádost o změnu nájemce na smlouvě o nájmu bytu
34 1283 14. 09. 2016 Pravidla rozúčtování nákladů na služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor v domech MČ Praha 5
34 1284 14. 09. 2016 Návrh na uzavření Dohod o narovnání v domě na adrese Švédská 107/39, Praha 5, k. ú. Smíchov
34 1285 14. 09. 2016 Zajištění režimových vstupů zaměstnanců do prostor ÚMČ Praha 5 - záměr
34 1286 14. 09. 2016 Smlouva o zápůjčce FK Zlíchov, z. s.
34 1287 14. 09. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Revitalizace kamerových systémů v objektech městské části Praha 5"
34 1288 14. 09. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
34 1289 14. 09. 2016 Dopis se žádostí o zrušení prodeje pozemků parc. č. 955/27, 955/29, 2041/5, k. ú. Košíře
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů