Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
26 900 29. 06. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
26 901 29. 06. 2016 Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
26 902 29. 06. 2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
26 903 29. 06. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
26 904 29. 06. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi Římskokatolickou farností u kostela sv. Václava Praha- Smíchov a Městskou částí Praha 5
26 905 29. 06. 2016 Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 na úpravu a dovybavení školní jídelny - výdejny
26 906 29. 06. 2016 Statut Redakční rady MČ Praha 5
26 907 29. 06. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
26 908 29. 06. 2016 Přehled rozpočtových opatření
26 909 29. 06. 2016 Uzavření Dohody o provedení změny stavby s Janem Píseckým, nájemcem sportovního areálu Tenis Cibulka, V Stráni 11, Praha 5
26 910 29. 06. 2016 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 3463/3, 3110/24 a část parc. č. 3103/1, vše v k. ú. Smíchov
26 911 29. 06. 2016 Žádost o zřízení společného nájmu k bytu
26 912 29. 06. 2016 Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP do 100 tis. Kč
26 913 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Strategie ICT"
26 914 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Prověření možností nástavby nad stávající tělocvičnou v areálu ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5"
26 915 29. 06. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016
26 916 29. 06. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvě o dílo č. 0008/0/OMI/16 uzavřené s firmou BROTO TRADE s. r. o., na realizaci veřejné zakázky "Archiv, nám. 14. října 4 - spisovna OSI"
26 917 29. 06. 2016 Dodatek č. 1 Rámcové smlouvě č. 0016/0/OMI/15 na výkon technického dozoru investora
26 918 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Grafická, objekt Grafická 1060/13, Praha 5 - stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérové třídy"
26 919 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rozšíření kapacity MŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 - Smíchov, stavební úpravy objektu včetně provedení zateplení a výměny oken - PD"
26 920 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Císařská louka - lávka (PD)"
26 921 29. 06. 2016 Výpověď nájemní smlouvy č. 3190/OSM/02 ze dne 21. 10. 2002 - zahrádka č. 5 na parc. č. 501, k. ú. Motol
26 922 29. 06. 2016 Pronájem garáže na pozemku parc. č. 3628/2, k. ú. Smíchov, ul. Holečkova na základě zveřejněného záměru
26 923 29. 06. 2016 Zrušení usnesení RMČ č. 4/119/2016 ze dne 26. 1. 2016 - Dohoda o provedení změny stavby Plzeňská 442/209, k. ú. Košíře
26 924 29. 06. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 12/328/2016 ze dne 16. 3. 2016 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 546/1, k. ú. Smíchov, v ul. Svornosti 1, Praha 5 na umístění odpadních nádob
26 925 29. 06. 2016 Pronájem pozemků parc. č. 515/2, k. ú. Hlubočepy pod budovou a 515/1, k. ú. Hlubočepy, jako přístupovou cestu
26 926 29. 06. 2016 Žádost nájemců prostor sloužících podnikání v domech v ul. Plzeňská (Klamovka), k. ú. Košíře o slevu z nájemného z důvodu opravy fasády
26 927 29. 06. 2016 Žádost o převod nájmu prostor sloužících podnikání - jednotka č. 493/901, ul. Vrchlického 493/43, k. ú. Košíře
26 928 29. 06. 2016 Prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 291/40, Praha 5 - Smíchov
26 929 29. 06. 2016 Revokace části usnesení RMČ č. 23/796/2016 ze dne 8. 6. 2016 - pronájem garáže Na Skalce 765/17 na základě zveřejněného záměru
26 930 29. 06. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5, nad 18. ročníkem šachového turnaje - SENIOR-KA 2016
26 931 29. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty, a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Mezinárodní festival alpinismu Praha 2016"
26 932 29. 06. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Prague Open Beach Handball international tounament 2016"
26 933 29. 06. 2016 Dar Střední průmyslové škole dopravní a. s. v Motole - zajištění průzkumu intenzit dopravy ve vybraných lokalitách MČ P5
26 934 29. 06. 2016 Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 3/0/OHS/15
26 935 29. 06. 2016 Smlouva o spolupořadatelství v oblasti kultury - festival "JAZZ ON 5"
26 936 29. 06. 2016 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
26 937 29. 06. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
26 938 29. 06. 2016 Žádost o převedení bytu do dispozice CSOP
26 939 29. 06. 2016 Změna směrnice č. 5/2013 pro uzavírání smluv a vystavování objednávek
26 940 29. 06. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0006/0/OMI/15 uzavřené dne 21. 05. 2015 s Ing. Josefem Chmelkou - SÚPR na provedení akce “ Vypracování projektové dokumentace pro objekty v ul. Strakonická 2582/1b, Klikatá 1238/90 a Lesnická 8/1155, Praha 5“.
26 941 29. 06. 2016 Strategický plán rozvoje podpory podnikání a inovací na území MČ Praha 5 na období 2016 – 2018
26 942 29. 06. 2016 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem "Dětské hřiště, DĚTSKÝ OSTROV - obnova a rozšíření"
26 943 29. 06. 2016 Schválení oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Statické zajištění objektu Radlická 2000/3, Praha 5 - Ženské domovy"
26 944 29. 06. 2016 Schválení Oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce s názvem "ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu MŠ Na Pláni 59"
26 945 29. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Služby pro digitální prezentaci městské části Praha 5"
26 946 29. 06. 2016 Pronájem Dětského hřiště Aréna na Hořejším nábřeží
26 947 29. 06. 2016 Zrušení bodu I. 2. usnesení Rady MČ Praha 5 č. 24/843/2016, ze dne 15. 6. 2016
26 948 29. 06. 2016 Zřízení pracovní skupiny k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k " Metropolitnímu plánu"
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů