Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
23 766 08. 06. 2016 Doplnění člena do komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
23 767 08. 06. 2016 Žádost nájemce prostor sloužících podnikání - jednotka č. 950/901 - o snížení nájemného, ul. Plzeňská 950/127, k. ú. Košíře
23 768 08. 06. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty nad akcí Slavnost Cideru 2016
23 769 08. 06. 2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Vltavská 12/980, Praha 5
23 770 08. 06. 2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha , p. o., Krškova 807, Praha 5
23 771 08. 06. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Společenství vlastníků jednotek Brichtova 812 a 813, ul. Brichtova, Praha 5
23 772 08. 06. 2016 Praha 5 bezpečně on-line v období červen až prosinec 2016
23 773 08. 06. 2016 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 na projekt Edison
23 774 08. 06. 2016 Ukončení školního roku 2015/2016 dne 28. 6. 2016 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
23 775 08. 06. 2016 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh a jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění tisku časopisu „Pětka pro vás“ pro městskou část Praha 5".
23 776 08. 06. 2016 Revokace usnesení RMČ 42/1569/2015 z 16. 11. 2015 - změna záměru prodeje pozemku parc. č. 2998, jehož součástí je dům č. p 269 Zubatého 1, k. ú. Smíchov
23 777 08. 06. 2016 Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3628/1, jehož součástí je dům č. p. 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc. č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez č. p/č. e a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k. ú. Smíchov
23 778 08. 06. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Správa areálu Pod Žvahovem 21b/463, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy"
23 779 08. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060 - Generální oprava kotelny - realizace"
23 780 08. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Oprava strojovny ÚT (rozdělovač/sběrač) - realizace"
23 781 08. 06. 2016 Uspořádání akce "Den neziskových organizací v sociální oblasti" na MČ Praha 5 dne 8. září 2016 pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, radního, Ing. Jarmily Svobodové, členky ZMČ, Mgr. Zdeňka Doležala, člena ZMČ, a JUDr.Tomáše Homoly, radního
23 782 08. 06. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5 nad 18. ročníkem Turnaje tolerance (národnostních menšin) a finanční příspěvek na akci
23 783 08. 06. 2016 Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 Grafická 46, včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov
23 784 08. 06. 2016 Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2015
23 785 08. 06. 2016 Prodej bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro Bytové družstvo Půdní byty Smíchov v domě č. p. 474 Janáčkovo nábř. 45, k. ú. Smíchov
23 786 08. 06. 2016 Prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro Bytové družstvo Půdní byty Smíchov domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
23 787 08. 06. 2016 Prodej půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům č. p. 250 Štefánikova č. o. 6, Praha 5
23 788 08. 06. 2016 Dodatek č. 1 na úpravu termínu sml. o dílo č. 0117/0/ZOMI/15, ze dne 26. 10. 2015, na: Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - statické zajištění objektu
23 789 08. 06. 2016 Prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi - č. p. 250, Štefánikova č. o. 6, Praha 5
23 790 08. 06. 2016 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
23 791 08. 06. 2016 Prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci - budova č. p. 291 - 292, Lidická č. o. 40 a 38
23 792 08. 06. 2016 Prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci - č. p. 281, Štefánikova č. o. 4, Praha 5
23 793 08. 06. 2016 Budova č. p. 281, Brožíkova č. o. 6 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
23 794 08. 06. 2016 Žádost o souhlas s umístěním sídla nově vznikající společnosti
23 795 08. 06. 2016 Podání výpovědí smlouvy o nájmu garáže - ev. číslo 901, Fabiánova 606/2
23 796 08. 06. 2016 Pronájem garáže v přízemí budovy Na Skalce 765/17, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
23 797 08. 06. 2016 Změna projektu Mateřská škola Waltrovka na projekt Mateřská škola Na Pláni
23 798 08. 06. 2016 Schválení rámcové smlouvy - "Smlouva o poskytování tiskových služeb" k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
23 799 08. 06. 2016 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2015
23 800 08. 06. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti správy a vymáhání pohledávek"
23 801 08. 06. 2016 Návrh Komise na otevírání obálek a Komise na posuzování dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 pro rok 2016
23 802 08. 06. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5, nad výstavou Jana Kristoforiho a neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Prahy 5
23 803 08. 06. 2016 Záštita radního pro kulturu V. Čahoje nad tradičním koncertem souboru Bach-Collegium Praha v kostele sv. Václava dne 23. 6. 2016
23 804 08. 06. 2016 Záštita radního pro kulturu MČ Praha 5 V. Čahoje a finanční podpora na realizaci kulturní akce "Noc na Portheimce" konané dne 11. 6. 2016
23 805 08. 06. 2016 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2016
23 806 08. 06. 2016 Revokace usnesení Rady MČ Prahy 5 č. 20/660/2016 ze dne 18. 05. 2016
23 807 08. 06. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Studie proveditelnosti P + R na území MČ Praha 5"
23 808 08. 06. 2016 Podání námitek do územního řízení stavby "Obytný soubor Klamovka"
23 809 08. 06. 2016 Program 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23. června 2016
23 810 08. 06. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
23 811 08. 06. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 5. do 15. 5. 2016
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů