Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
21 681 25. 05. 2016 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis správa s.r.o. a úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016
21 682 25. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Expertní poradenské služby v oblasti neinvestičních EU dotací, včetně zprostředkování spolupráce v rámci mezinárodních projektových konsorcií"
21 683 25. 05. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
21 684 25. 05. 2016 Posílení fondu investic převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
21 685 25. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nádražní 286/20 – osazení vyrobených oken a vstupních dveří do bytů dvorní fasády a oprava a nátěr dvorní fasády"
21 686 25. 05. 2016 Žádost o pronájem nebytového prostoru - garáže v ulici U Nesypky
21 687 25. 05. 2016 Zrušení poskytování příspěvků na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
21 688 25. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Objemové studie - Vltavský břeh Praha 5 - analýza potenciálu a návrh rozvoje"
21 689 25. 05. 2016 Změna názvu záměru,schválení odůvodnění a kvalifikační dokumentace vč. příloh k užšímu řízení na zadání nadlimitní VZ na služby s názvem „Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku"
21 690 25. 05. 2016 Projekt Revitalizace zeleně v parku Santoška - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
21 691 25. 05. 2016 Školení vedoucích pracovníků Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 a Odboru bezpečnostního a prevence kriminality.
21 692 25. 05. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 4. do 30. 4. 2016
21 693 25. 05. 2016 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ust. § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
21 694 25. 05. 2016 Záměr pronájmu pozemku 942/118, k. ú. Hlubočepy - Společenství vlastníků jednotek č. p. 812 a 813, ul. Brichtova, Praha 5
21 695 25. 05. 2016 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
21 696 25. 05. 2016 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech městské části Praha 5
21 697 25. 05. 2016 Organizační struktura Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
21 698 25. 05. 2016 Žádost o prodloužení termínu plnění objednávky č. 0002/OÚR/16
21 699 25. 05. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad XIX. ročníkem "Memoriál ppor. Michala BRANIŠE"
21 700 25. 05. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu cen na dodávku s názvem: "Nákup výpočetní techniky pro potřeby MČ Praha 5"
21 701 25. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Revize současného stavu mobilních a fixních hlasových služeb městské části Praha 5 s návrhem na vytvoření vnitropodnikové sítě"
21 702 25. 05. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5
21 703 25. 05. 2016 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území městské části Praha 5"
21 704 25. 05. 2016 Záštita Martina Slabého, 1. zástupce starosty MČ, nad akcí Kamera Open Air, konanou dne 17. září 2016 na Barrandově
21 705 25. 05. 2016 Smlouva o spolupořadatelství v oblasti kultury - výstava "Malostranský hřbitov v proměnách času"
21 706 25. 05. 2016 Smlouva o spolupořadatelství v oblasti kultury - festival chlapeckých pěveckých sborů "Slavíci v zahradě 2016"
21 707 25. 05. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Zborovská 526/44, k. ú. Smíchov
21 708 25. 05. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5
21 709 25. 05. 2016 Smlouva o výpůjčce s Technickou správou komunikací p. s. hl. m. Prahy
21 710 25. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Služby soudního znalce poskytované v souvislosti s prodejem bytů a domů z majetku MČ Praha 5"
21 711 25. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Vraťme děti ke sportu"
21 712 25. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Dream Team for kids 2016"
21 713 25. 05. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad sportovní akcí "Roztančená Meet Factory"
21 714 25. 05. 2016 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zákona 89/2012 Sb.
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů