Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
8 214 23. 02. 2016 Žádost o prominutí příslušenství
8 215 23. 02. 2016 Záštita nad šachovými turnaji v roce 2016
8 216 23. 02. 2016 Zpráva o činnosti Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5 za 2. pololetí 2015
8 217 23. 02. 2016 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2015/2016
8 218 23. 02. 2016 Dotační programy v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016 - jmenování komise na otevírání obálek a jmenování dotační komise
8 219 23. 02. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1669/1 o výměře cca 17 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem dostavby garáže
8 220 23. 02. 2016 Žádost o podnájem části nebytového prostoru v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
8 221 23. 02. 2016 Žádost o vystavení plné moci k zastupování vlastníka nemovitosti pro společnost COFFEEANDTEA s. r. o., z důvodu realizace restaurační zahrádky na části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov - Štefánikova 68/12, Praha 5
8 222 23. 02. 2016 RHB MUDr. Jarmila Haubnerová s. r. o., nájemce prostor umístěných v poliklinice Barrandov, Praha 5 - žádost o možnost odepisování provedené investiční akce vlastním nákladem (rekolaudace bytu na NP) v účetnictví společnosti
8 223 23. 02. 2016 Pronájem nebytového prostoru - prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lidická 251/34, Praha 5 - Smíchov
8 224 23. 02. 2016 Změna právní formy nájemce prostoru sloužícího podnikání v domě Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov
8 225 23. 02. 2016 Záštita nad mezinárodním utkáním v ragby můžů ČR - NZ
8 226 23. 02. 2016 Žádost o záštitu při pražských závodech RunCzech běžecké ligy v roce 2016
8 227 23. 02. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1837/9 o výměře 677 m2 a pozemku parc. č. 1837/18 o výměře 655 m2, oba v k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
8 228 23. 02. 2016 Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě o správě domu č. p. 195 Plzeňská 92 v k. ú. Košíře, kde má MČ Praha 5 ve svěřené správě id. podíl 1/4
8 229 23. 02. 2016 Záměr vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5“,
8 230 23. 02. 2016 Smlouva o spolupořadatelství 2016 - cestovatelský festival "Kolem světa" a převzetí záštity Petra Hnyka, radního pro kulturu
8 231 23. 02. 2016 "Velikonoční probouzení" - záměr
8 232 23. 02. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Ostraha rizikových míst v lokalitě sídliště Barrandov a dalších vybraných lokalit"
8 233 23. 02. 2016 Darovací smlouva spojená se záštitou Petra Hnyka, radního pro kulturu
8 234 23. 02. 2016 "Konference seniorů"
8 235 23. 02. 2016 Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2016/2017
8 236 23. 02. 2016 Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách
8 237 23. 02. 2016 Přehled rozpočtových opatření
8 238 23. 02. 2016 Statut Komise pro zahraniční vztahy a památkové péče
8 239 23. 02. 2016 Statut Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5
8 240 23. 02. 2016 Petice občanů chráněné památkové zóny Barrandov
8 241 23. 02. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Archiv, nám. 14. října 4 - spisovna OSI"
8 242 23. 02. 2016 Návrh na úhradu poškození - objekt kapličky u parku Klamovka na základě žádosti poškozeného
8 243 23. 02. 2016 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
8 244 23. 02. 2016 Pořádání výletů pro seniory - občany MČ Praha 5 po památkách ČR v roce 2016
8 245 23. 02. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pojištění Rekonstrukce parku Sady Na Skalce"
8 246 23. 02. 2016 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ust. § 2291 zákona 89/2012 Sb.
8 247 23. 02. 2016 Projekt Praha 5 - Prevence krádeží a ochrana majetku občanů
8 248 23. 02. 2016 Žádost o úpravu přechodů v rámci BESIP
8 249 23. 02. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi neziskovou organizaci Fórum 50%, o. p. s. a městskou částí Praha 5
8 250 23. 02. 2016 Petice proti výstavbě administrativní budovy Košířská brána
8 251 23. 02. 2016 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. 011/0/OOR/15 v rámci JŘBU na realizaci veřejné zakázky s názvem "Soubor energetických příloh k žádosti o dotace na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty MŠ a ZŠ"
8 252 23. 02. 2016 Smlouva o výpůjčce zasedací místnosti č. 603 v budově Úřadu městské části Praha 5 mezi občanským sdružením "Klub pacientů mnohočetný myelom" a městskou částí Praha 5
8 253 23. 02. 2016 Schválení smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: "Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5"
8 254 23. 02. 2016 Proplacení a změna financování smlouvy o dílo č. 0077/OŠK/2015 s občanským sdružením HISTORY na výrobu publikace "Praha 5 očima dětí"
8 255 23. 02. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů