Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 59 19. 01. 2016 Jmenování vedoucí Odboru kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 5
3 60 19. 01. 2016 Jmenování vedoucího Odboru bezpečnostního a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
3 61 19. 01. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 12. do 15. 12. 2015
3 62 19. 01. 2016 Žádost Českého svazu cyklistiky o změnu termínu splátky části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy č. 0011/0/ZOBP/13
3 63 19. 01. 2016 Zrušení usnesení RMČ ze dne 23. 10. 2015 a nový záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Vítězná 531/13, k. ú. Malá Strana
3 64 19. 01. 2016 Žádost o změnu účelu užívání prostor sloužících podnikání Plzeňská 442a/209, nájemce ALL-UNICO, spol. s r. o.
3 65 19. 01. 2016 Pronájem garáže ev. č. 913 v objektu Na Šmukýřce, k. ú. Košíře na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
3 66 19. 01. 2016 Záměr pronájmu volného parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu 201/3, 202/5 a 208/7 na pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov
3 67 19. 01. 2016 Úprava výše nájemného v roce 2016 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v bytových domech, garáží a pozemků na základě vyhlášené roční míry inflace pro rok 2015
3 68 19. 01. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Motol
3 69 19. 01. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1597/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
3 70 19. 01. 2016 Čerpání služeb nad rámec uzavřené smlouvy č. 0001/0/OBK/15 ve znění dodatků č.1 - 3
3 71 19. 01. 2016 Pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
3 72 19. 01. 2016 Změna účelu užívání prostoru sloužícího podnikání a rozšíření osoby nájemce o další podnikatelský subjekt - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 316/8, Praha 5 - Smíchov
3 73 19. 01. 2016 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Montessori školy Andílek - mateřská a základní škola, o. p. s., nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k. ú. Košíře
3 74 19. 01. 2016 Žádost o převod nájmu - Vysoká škola finanční a správní, z. ú., nájemce části budovy Vltavská 12/980, Praha 5
3 75 19. 01. 2016 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 1487/2, k. ú. Smíchov pod garáží v osobním vlastnictví a část parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov, jako přístupovou cestu
3 76 19. 01. 2016 Zrušení usnesení RMČ ze dne 10. 11. 2015 a nový záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v domě Vrázova 2243/7, k. ú. Smíchov
3 77 19. 01. 2016 Žádost nájemce garáže umístěné v objektu Na Hutmance, k. ú. Jinonice o ukončení nájmu dohodou
3 78 19. 01. 2016 Pronájem garáže ev. č. 920 v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
3 79 19. 01. 2016 Pronájem garáže ev. č. 915 v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
3 80 19. 01. 2016 Pronájem kanceláře č. 115 v administrativní budově areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5 společnosti SQW s. r. o., na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
3 81 19. 01. 2016 Zrušení části usnesení č. 35/1255/2015 ze dne 15. 9. 2015 bod I.1 Reakce na podněty ze dne 6. 10. a 21. 9. 2015
3 82 19. 01. 2016 Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení, které je součástí investiční akce"Doplnění veřejného osvětlení, ulice Prosluněná, Praha 5 - Hlubočepy" s firmou ELTODO - CITELUM, s. r. o.
3 83 19. 01. 2016 Výběr nejvýhodnější nabídky na instalaci systému komunikace a otevírání vchodových dveří z bytů klientů v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Zubatého 10, Praha 5
3 84 19. 01. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Grafická výroba a nákup inzerce časopisu Pětka pro vás"
3 85 19. 01. 2016 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 2110/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
3 86 19. 01. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: " Výroba radničního zpravodaje Prahy 5"na únorové číslo radničního zpravodaje Pětka pro vás 2016
3 87 19. 01. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
3 88 19. 01. 2016 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 3/0/OÚR/15 na "Vypracování územní studie okolí ulice Radlická"
3 89 19. 01. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
3 90 19. 01. 2016 Participace občanů a facilitace procesu nalezení vhodné lokality pro umístění denního centra pro osoby bez přístřeší na městské části Praha 5
3 91 19. 01. 2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0044/0/ZOIN/15 uzavřené dne 30. 6. 2015 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Štefánikova 68/12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané střešní konstrukce"
3 92 19. 01. 2016 Informace k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ze dne 24. 11. 2015
3 93 19. 01. 2016 Převod Smlouvy o poskytování služeb číslo 0022/0/OOR/15
3 94 19. 01. 2016 Prováděcí smlouva č. 2016_001 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014
3 95 19. 01. 2016 Žádost společnosti Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre) o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 za účelem pořádání kulturně-duchovního cyklu setkání "Zlatá Praha" v roce 2016
3 96 19. 01. 2016 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2016
3 97 19. 01. 2016 Talent roku Prahy 5 2015 - organizační a finanční zajištění pobytu zahraničních účastníků na IX. ročníku soutěže
3 98 19. 01. 2016 Pořádání akce ,,Zimní den seniorů" pod záštitou Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty
3 99 19. 01. 2016 Projekt Parky Barrandov - vyhodnocení udržitelnosti projektu a vytvoření monitorovací zprávy
3 100 19. 01. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na stavební práce s názvem: "Svornosti 1, Praha 5 - Úprava oplocení místa pro umístění domovních kontejnerů"
3 101 19. 01. 2016 Přenesení prvoinstančního řešení přestupků spáchaných v rámci vymezených zón placeného stání na příslušné městské části
3 102 19. 01. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
3 103 19. 01. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dopravní řešení Na Konvářce, Praha 5, parc. číslo 789/3, 789/9, 4943/1 k. ú Smíchov"
3 104 19. 01. 2016 Záměr zrušit Nadační fond Pragae quinta regione
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů