Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 05. 01. 2016 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
1 2 05. 01. 2016 Vypracování Metodiky oceňování bytových jednotek svěřených ve správě MČ Praha 5 při prodeji do vlastnictví oprávněným nájemcům za cenu obvyklou
1 3 05. 01. 2016 Informační dopis nájenímkům v domech, ve kterých má proběhnout privatizace bytových jednotek
1 4 05. 01. 2016 Žádost Základní školy a mateřské školy Parentes Praha o souhlasné stanovisko obce k navýšení počtu žáků základní školy
1 5 05. 01. 2016 Zrušení prodeje pozemku parc. č. 515/1 v k. ú. Hlubočepy jehož součástí je budova č. p. 241 Na Zlíchově 7
1 6 05. 01. 2016 Žádost o prodej id. 1/3 pozemku parc. č. 99 jehož součástí je stavba domu č. p. 83 - Zahradníčkova 54 a pozemky parc. č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 v k. ú. Motol
1 7 05. 01. 2016 Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc. č. 535 jehož součástí je stavba č. p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k. ú. Smíchov
1 8 05. 01. 2016 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2018/1 v k. ú. Hlubočepy vlastníkovi souvisejících nemovitostí společnosti RETINVEST-AB, s. r. o.
1 9 05. 01. 2016 Záměr prodeje pozemků parc. č. 3697, 3698/1 a 3698/2 včetně stavby garáže vše v k. ú. Smíchov vlastníkovi domu č. p. 376 společnosti Petrom, s. r. o.
1 10 05. 01. 2016 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
1 11 05. 01. 2016 Jmenování hodnotící komise pro soutěžní workshop na zpracování urbanisticko architektonické studie "Na pláni"
1 12 05. 01. 2016 Dostavba městského bloku Plzeňská - Kováků, úprava kódu míry využití území
1 13 05. 01. 2016 "Projekt Smíchov", DUR
1 14 05. 01. 2016 Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova - podání žádosti o dotaci
1 15 05. 01. 2016 Projekt Revitalizace zeleně v parku Santoška - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
1 16 05. 01. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - ordinace o celkové výměře 66,41 m2, umístěných v III. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
1 17 05. 01. 2016 Podnájmem na části pozemku parc. č. 90. k. ú. Smíchov - restaurační zahrádka
1 18 05. 01. 2016 Zahrádka na pozemku parc. č. 1344/4 a části pozemku parc. č. 1344/1, k. ú. Hlubočepy
1 19 05. 01. 2016 Žádost o převod nájmu - nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
1 20 05. 01. 2016 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - úprava stávajících smluv v návaznosti na uzavření Mandátní smlouvy o správě nemovitostí se společností AUSTIS správa s. r. o.
1 21 05. 01. 2016 Pronájem budovy č. p. 281 Hlubočepská 31a, Praha 5, za účelem provozování školského zařízení, na základě vyvěšeného záměru
1 22 05. 01. 2016 Záměr pronájmu Smíchovského radničního sklípku, nám. 14. října 4, Praha 5 - pro společnost Sklípek s. r. o.
1 23 05. 01. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2016
1 24 05. 01. 2016 Vyhlášení výběrového řízení na pořádání akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2016
1 25 05. 01. 2016 Dodatek ke smlouvě o poskytování poradenských služeb v oblasti neinvestičních EU dotací
1 26 05. 01. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 853 o výměře cca 400 m2, k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
1 27 05. 01. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1137 o výměře cca 64 m2, k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
1 28 05. 01. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1271/8 a části pozemku parc. č. 1271/7, oba v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
1 29 05. 01. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1236/16 o výměře cca 18 m2, pozemku parc. č. 1236/15 o výměře 208 m2 a pozemku parc. č. 1235 o výměře 357 m2, vše v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
1 30 05. 01. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Smíchov
1 31 05. 01. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2015
1 32 05. 01. 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016
1 33 05. 01. 2016 Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 26. 1. 2016
1 34 05. 01. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
1 35 05. 01. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Brožíkova 281/6, Praha 5, Košíře
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů