Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1279 23. 09. 2015 Zpráva o činnosti "Bezplatné sociálně právní poradny" za období červen - srpen 2015
36 1280 23. 09. 2015 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
36 1281 23. 09. 2015 Žádost ZHMP o svěření pozemků parc. č. 2106/2, parc. č. 2106/3 a části parc. č. 2106/1, vše v k.ú. Košíře
36 1282 23. 09. 2015 Žádost o souhlas nově vznikající společnosti Plicní ambulance Praha 5 s. r. o. s umístěním sídla na adrese Kartouzská 204, Praha 5
36 1283 23. 09. 2015 Uzavření Smlouvy o výpůjčce - areál Klikatá 1238/90c, Praha 5, s účinností od 1.10.2015, na základě vyvěšeného záměru
36 1284 23. 09. 2015 Objednávky Kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 5
36 1285 23. 09. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 32/1165/2015
36 1286 23. 09. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Motivační ukázkové akce pohybových aktivit pro seniory"
36 1287 23. 09. 2015 1. ročník ankety "Sportovec roku městské části Prahy 5 za rok 2015"
36 1288 23. 09. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Narozeninový koktejl II"
36 1289 23. 09. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - pronájem prostor bývalého bytu správce s provedením rekolaudace na prostory sloužící podnikání - ordinace, a to vlastním nákladem, na základě vyvěšeného záměru
36 1290 23. 09. 2015 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2015
36 1291 23. 09. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Austis s. r. o. - Areál Pod Žvahovem pro rok 2015
36 1292 23. 09. 2015 Objednávka Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
36 1293 23. 09. 2015 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 4844/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
36 1294 23. 09. 2015 Žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., o prodloužení doby nájmu o tři roky - Štefánikova 247/17, Praha 5
36 1295 23. 09. 2015 Záměr pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti Holubova 2518/2, Praha 5
36 1296 23. 09. 2015 Žádost nájemců nebytových prostor v ul. Plzeňská (Klamovka) o slevu z nájemného z důvodu rekonstrukce tramvajové trati
36 1297 23. 09. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Zlíchově 7/241, k. ú. Hlubočepy na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
36 1298 23. 09. 2015 Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, - žádost o rozšíření předmětu nájmu o část budovy bez č. p. o celkové výměře 75 m2, umístěné v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5
36 1299 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Energetická certifikace budov"
36 1300 23. 09. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 8. do 31. 8. 2015
36 1301 23. 09. 2015 Žádost o skončení nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zahradníčkova 1127/20, Praha - Košíře
36 1302 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - statické zajištění objektu"
36 1303 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup kompostérů pro občany Prahy 5"
36 1304 23. 09. 2015 Žádost Rady rodičů při Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, z. s. o souhlas s umístěním sídla na adrese Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
36 1305 23. 09. 2015 Revokace usnesení Rady městské části Praha 5 č. 32/1174/2015 ze dne 25. 8. 2015
36 1306 23. 09. 2015 Žádost Sdružení rodičů a přátel školy, UNIE Praha, ZO SRPŠ při Mateřské škole Beníškové Praha 5 o souhlas s umístěním sídla na adrese Mateřské školy "Slunéčko", Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
36 1307 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Soubor energetických příloh k žádosti o dotace na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty MŠ a ZŠ"
36 1308 23. 09. 2015 Výběr uchazeče VŘ na VZMR s názvem: "Výběr administrátora projektů městské části Praha 5, který bude využívat možnosti čerpání evropských finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí a dalších vhodných dotačních titulů v období 2014-2020"
36 1309 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace"
36 1310 23. 09. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Recertifikace integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009) a ISO/IEC 27001:2005 (ČSN ISO/IEC 27001:2006)"
36 1311 23. 09. 2015 Přehled rozpočtových opatření
36 1312 23. 09. 2015 Směrnice č. 3/2013 O hospodaření s finančními prostředky - verze 1.2
36 1313 23. 09. 2015 Souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů