Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1177 01. 09. 2015 Objednávka Kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 5
33 1178 01. 09. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
33 1179 01. 09. 2015 Realizace projektu "Praha 5 bezpečně on-line" na základě přidělené dotace v rámci grantového řízení MHMP 2015
33 1180 01. 09. 2015 Udělení záslužných medailí Rady MČ Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy za jejich mimořádné zásluhy v roce 2015
33 1181 01. 09. 2015 Ustanovení Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2015
33 1182 01. 09. 2015 Návrh na pořádání XIV. ročníku střelecké soutěže „ Smíchovský střelec“
33 1183 01. 09. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, nad festivalem BBQ a grilování "Bohemian Bluegrass & BBQ "s doprovodným programem na náplavce Hořejšího nábřeží, konané ve dnech 12. - 13. 9. 2015
33 1184 01. 09. 2015 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Koulka 189/12, Praha 5 - Smíchov
33 1185 01. 09. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Janáčkovo nábřeží 37/479, k. ú. Smíchov
33 1186 01. 09. 2015 Příspěvek ve výši 400.000 Kč od společnosti Tesco Stores ČR a. s. v souladu s ustanovením nájemní smlouvy ze dne 10. 11. 2010
33 1187 01. 09. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
33 1188 01. 09. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 32/1157/2015 ze dne 25. 8. 2015 "Služební cesta - účast na projektu EURODEM v Trogiru v termínu 3. - 8. 9. 2015"
33 1189 01. 09. 2015 Vyhlášení boje s nelegálním hazardem na území Prahy 5
33 1190 01. 09. 2015 Pronájem garáže ev. č. 905 v objektu Na Šmukýřce, k. ú. Košíře
33 1191 01. 09. 2015 Podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru - garáže z důvodu evidence dlužného nájemného
33 1192 01. 09. 2015 Hodnotící zpráva z provedené analýzy vybraných veřejných IT zakázek z hlediska právní, ekonomické a věcné správnosti
33 1193 01. 09. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, k. ú. Malá Strana, na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 30. 6. 2015
33 1194 01. 09. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
33 1195 01. 09. 2015 Uspořádání akce "Den neziskových organizací v sociální oblasti" na MČ Praha 5 dne 22. října 2015 pod záštitou Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5 a Bc. Tatiany Konrádové, předsedkyně Sociálního výboru ZMČ P5
33 1196 01. 09. 2015 Dodatek č. 1 na dodávku obědů pro klienty CSOP Praha 5 p. o.
33 1197 01. 09. 2015 Objednávka na opravu elektroinstalace a osvětlení - Portheimka
33 1198 01. 09. 2015 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pasportizace nepovolených skládek odpadu a staré ekologické zátěže – SEZ na území MČ Praha 5"
33 1199 01. 09. 2015 Výroba filmového dokumentu o městské části Praha 5
33 1200 01. 09. 2015 Projekt Obědy do škol
33 1201 01. 09. 2015 Zpráva o vyhodnocení návrhů Soutěže o grafický návrh a strukturu webových stránek městské části Praha 5
33 1202 01. 09. 2015 Smlouva o připojení a smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny v budově Preslova 2213/5, 150 00, Praha 5
33 1203 01. 09. 2015 Schválení servisní smlouvy CODEXIS od společnosti ATLAS consulting spol. s r. o. Výpověď smlouvy o dílo číslo 014/0/OVS/12 a o postoupení uživatelských práv právního systému ASPI
33 1204 01. 09. 2015 Zřízení pracovní skupiny k založení sociálního podniku
33 1205 01. 09. 2015 Schválení záměru na nové vypsání 2 veřejných zakázek
33 1206 01. 09. 2015 Školení vedoucích pracovníků Úřadu MČ Praha 5 a správní skupiny Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů