Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
29 943 14. 07. 2015 Jmenování vedoucí Odboru stavebního a infrastruktury Úřadu MČ Praha 5
29 944 14. 07. 2015 Revokace usnesení 27/895/2015 ze dne 23. 6. 2015
29 945 14. 07. 2015 Žádost o dočasný pronájem budovy č. p. 281 Hlubočepská 31a, Praha 5 pro spolek Podpora vzdělávání, z. s., za účelem provozování školského zařízení
29 946 14. 07. 2015 Úhrada nákladů na opravu - rekonstrukci místností sociálního zařízení a WC ve východním křídle budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Taneční centrum Praha - konzervatoř o. p. s.
29 947 14. 07. 2015 Přehled veřejných zakázek zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
29 948 14. 07. 2015 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemků parc. č. 1020/172 a 1020/171, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
29 949 14. 07. 2015 Stanovisko MČ Praha 5 k možnému železničnímu spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla
29 950 14. 07. 2015 Stanovisko MČ Praha 5 k návazným dopravním opatřením po zprovoznění tunelového komplexu Blanka
29 951 14. 07. 2015 Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 6. 2015 - ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - areál Pod Žvahovem 463, Praha 5
29 952 14. 07. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Mezinárodní festival alpinismu Praha 2015"
29 953 14. 07. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akcí "Pražský triatlonový víkend, TRIPrague"
29 954 14. 07. 2015 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při sportovní akci "Běh přes motolské jamky"
29 955 14. 07. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 26/858/2015
29 956 14. 07. 2015 Úhrada pohledávky Záložny Vinohradské jejímu právnímu nástupci, kterým je Česká republika Ministerstvo financí
29 957 14. 07. 2015 Prodej pozemku parc. č. 2398 v k. ú. Smíchov vlastníkovi sousedních nemovitostí
29 958 14. 07. 2015 Pronájem částí pozemků parc. č. 1020/140, 1020/141, 1020/142 1020/143 a 1020/144, k. ú. Hlubočepy společnosti Holborn group s. r. o.
29 959 14. 07. 2015 Pozemek parc. č. 1699, k. ú. Košíře - nájemce Vejražkova 984/2 s. r. o., pronájem části pozemku
29 960 14. 07. 2015 Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Zprávu o průběhu likvidace za rok 2014
29 961 14. 07. 2015 Žádost správní společnosti Centra a. s. o snížení udělené smluvní pokuty za opakovaná a vícečetná porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku
29 962 14. 07. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 434/2, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 963 14. 07. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dům sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 - Smíchov - stavební úpravy vnitřních částí a podkroví"
29 964 14. 07. 2015 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
29 965 14. 07. 2015 Žádost o výměnu garáží v objektu Na Hutmance + žádost o poskytnutí slevy z nájemného z důvodu havarijního stavu garáže
29 966 14. 07. 2015 Žádost o řešení bytové situace
29 967 14. 07. 2015 Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 2. 1996 - BENU Česká republika a. s.
29 968 14. 07. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Machatého 683/10, Praha 5; na základě zveřejněného záměru
29 969 14. 07. 2015 Pronájem části komunikace na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov za účelem provozování hlídaného parkoviště
29 970 14. 07. 2015 Pronájem parkovacího stání č. 7 ve vnitrobloku domů 201/3, 202/5, 208/7, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov
29 971 14. 07. 2015 Zrušení části usnesení RMČ ze dne 26. 5. 2015 - pronájem garáže ev. č. 902 Na Šmukýřce
29 972 14. 07. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 47/475, k. ú. Smíchov
29 973 14. 07. 2015 Návrh na uzavření 4 nájemních smluv za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
29 974 14. 07. 2015 Žádosti o snížení nájemného
29 975 14. 07. 2015 Žádost o uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 7. 9. 2012 - Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o. p. s., nájemce budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5
29 976 14. 07. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Jesle – oprava terasy u objektu B, Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5"
29 977 14. 07. 2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14 uzavřené s firmou EDIKT, a. s. na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI"
29 978 14. 07. 2015 Žádost o předběžný souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
29 979 14. 07. 2015 Žádost spol. OTAKAR, s. r. o., o prodloužení doby nájmu nebyt. prostor Vítězná 13/531, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 10. 8. 2005, kterým se prodlužuje nájem na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
29 980 14. 07. 2015 Pronájem částí pozemků celkem 806 m2, na parc. č. 2014/3, 1381/1, 1380, 1379/1 a 2014/4 k. ú. Košíře SK Uhelné sklady Praha
29 981 14. 07. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody
29 982 14. 07. 2015 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
29 983 14. 07. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Čtyři z pětky" v Galerii Portheimka od 4. 8. do 28. 8. 2015
29 984 14. 07. 2015 Stanovisko auditorské firmy Grant Thornton Advisory k Vyjádření ředitelky CSOP Praha 5 p. o. Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5
29 985 14. 07. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2173 nám. 14. října č. o. 10, k. ú. Smíchov
29 986 14. 07. 2015 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26, k. ú. Smíchov
29 987 14. 07. 2015 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 1552 Matoušova č. o. 18, k. ú. Smíchov
29 988 14. 07. 2015 Nezrealizování prodeje volných bytových jednotek z důvodu nenaplnění podmínek dle schváleného výběrového řízení obálkovou metodou
29 989 14. 07. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
29 990 14. 07. 2015 Organizační a finanční zajištění pobytu autora Petera Matyáse z partnerského města Budapešť - Újbuda během instalace a vernisáže výstavy v Malé galerii ÚMČ Praha 5 ve dnech 2. 8. - 4. 8. 2015.
29 991 14. 07. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Zavedení systému sociálního bydlení v podmínkách MČ Praha 5
29 992 14. 07. 2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0042/0/OIN/14 uzavřené dne 22. 8. 2014 na realizaci akce Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo náměstí 615/1
29 993 14. 07. 2015 Složení poroty pro "Soutěž o grafický návrh a strukturu webových stránek městské části Praha 5".
29 994 14. 07. 2015 Smlouvu se společností PRAHA TV s. r. o. o výrobě pořadů a poskytnutí licence na šest měsíců počínaje červencem 2015.
29 995 14. 07. 2015 Prodloužení lhůty k podání návrhů Soutěže o grafický návrh a strukturu webových stránek městské části Praha 5
29 996 14. 07. 2015 Objednávka facilitátora pro zajištění participace veřejnosti a dalších účastníků procesu revitalizace památkové zóny Buďánka a okolí (v rámci projektu „Buďánka pro Prahu“)
29 997 14. 07. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování auditu správy bytového fondu městské části Praha 5"
29 998 14. 07. 2015 Přehled rozpočtových opatření
29 999 14. 07. 2015 Waltrovka, projekt Mechanica, DUR
29 1000 14. 07. 2015 Smlouva o spolupráci - Arch week od 17. 08. 2015 do 18. 10. 2015
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů