Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
27 879 23. 06. 2015 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání - kavárny - Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, vše k. ú. Smíchov s využitím jako restaurační letní zahrádka
27 880 23. 06. 2015 Žádost o pronájem nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5
27 881 23. 06. 2015 Dohody o využití pozemku parc. č. 1935/11 k. ú. Smíchov v rozsahu spoluvlastnického podílu MČ P5 id. 5676/106729 (cca 5%)
27 882 23. 06. 2015 Navýšení kapacity školní družiny a zřízení školního klubu v příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
27 883 23. 06. 2015 Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 48/92, Praha 5 - Smíchov
27 884 23. 06. 2015 Žádost nájemce - spol. Czech Paintings, s. r. o. o ukončení nájmu nebytového prostoru - galerie v domě Vítězná 11/530, Praha 5
27 885 23. 06. 2015 Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Na Bělidle 297/36, Praha 5 - Smíchov
27 886 23. 06. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
27 887 23. 06. 2015 Návrh na revokaci části usnesení Rady MČ č. 23/702/2015 ze dne 26. 5. 2015
27 888 23. 06. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
27 889 23. 06. 2015 Opatření prevence vzniku pohledávek ze samosprávné činnosti
27 890 23. 06. 2015 Žádost o vyhotovení dohody o využití pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5
27 891 23. 06. 2015 Pronájem služebního bytu v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
27 892 23. 06. 2015 Zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2015/2016
27 893 23. 06. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
27 894 23. 06. 2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1795/1, parc. č. 2043/201 a parc. č. 1793/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
27 895 23. 06. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 986/17 a Staropramenná 547/9, oba v Praze 5 - Smíchov
27 896 23. 06. 2015 Změna v pronájmu prostoru sloužícího podnikání (29,81) v domě Staropramenná 27/669, Praha 5
27 897 23. 06. 2015 Projekt č. 14170623 Snížení energetické náročnosti MŠ U Krtečka – smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
27 898 23. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Vypracování ekologického auditu – Motolská skládka
27 899 23. 06. 2015 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 021/0/OSS/14, KASTEN spol. s r. o. - "Snížení energetické náročnosti – zateplení budovy ZŠ Tyršova"
27 900 23. 06. 2015 Návrh na podání Žádosti pro poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 v oblasti řešení problematiky bezdomovectví
27 901 23. 06. 2015 Návrh na podání Žádosti pro poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti plánování sociálních služeb pro rok 2015
27 902 23. 06. 2015 Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na pořádání akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2015
27 903 23. 06. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
27 904 23. 06. 2015 Objednávka facilitátora pro zajištění participace veřejnosti a dalších účastníků na vypracování územní studie lokality Na Pláni
27 905 23. 06. 2015 Složení pracovní skupiny k hodnocení žádostí na pronájem obecních bytů městské části Praha 5 ze sociálních důvodů a k hodnocení žádostí na pronájem obecních bytů městské části Praha 5 pro seniory
27 906 23. 06. 2015 Přidělení služebních vozidel členům Rady MČ a pověřenému zaměstnanci Odboru majetku a investic, včetně přidělení CCS karet
27 907 23. 06. 2015 Přehled rozpočtových opatření
27 908 23. 06. 2015 Záštita Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty, nad 1. ročníkem tenisového turnaje pořádaného DTJ Santoška dne 27. 6. 2015
27 909 23. 06. 2015 Slavnostní otevření skateparku Aréna
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů