Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
15 417 08. 04. 2015 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o užívání pozemku parc. č. 2039/1, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
15 418 08. 04. 2015 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu a tří dodatků ke smlouvám o nájmu bytu
15 419 08. 04. 2015 Žádost o vypořádání investic vložených do bytu
15 420 08. 04. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
15 421 08. 04. 2015 Pronájem části pozemku 70 m2, parc. č. 1380, k. ú. Košíře SK Uhelné sklady Praha
15 422 08. 04. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
15 423 08. 04. 2015 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
15 424 08. 04. 2015 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
15 425 08. 04. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
15 426 08. 04. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
15 427 08. 04. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
15 428 08. 04. 2015 Žádost Domu dětí a mládeže Praha 5 o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti ZMČ Praha 5, za účelem konání vyhlašování výsledků celoroční soutěže pro základní a střední školy obvodu Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16 dne 15. 04. 2015 od 13:30 - 15:00 hod.
15 429 08. 04. 2015 Žádost o převod nájemního vztahu - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5
15 430 08. 04. 2015 Žádost nájemce - "138. skautského oddílu" o ukončení nájmu prostor Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 dohodou k 30. 04. 2015
15 431 08. 04. 2015 Pronájmy parkovacích stání ve dvoře domu Vítězná 13/531, Praha 5 stávajícím nájemcům v souladu se Zásadami pro pronajímání parkovacích stání
15 432 08. 04. 2015 Doplnění členů pracovní skupiny pro revitalizaci osady Buďánka
15 433 08. 04. 2015 Roční zpráva o kontrolách provedených v roce 2014
15 434 08. 04. 2015 1) Vyhlášení výběrového řízení na finanční podporu při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času se spoluúčastí MČ Praha 5 v roce 2015 2) Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 5 pro pořádání akcí v oblasti sportu a volného času 3) Formuláře žádostí
15 435 08. 04. 2015 Vyhlášení dotačního programu v oblasti „Místo pro život a ekologické programy" na území MČ Praha 5 v roce 2015
15 436 08. 04. 2015 Zřízení peněžních fondů
15 437 08. 04. 2015 Pořádání a záštita divadelního představení "Krakatit" pro občany MČ Praha 5 v seniorském věku
15 438 08. 04. 2015 Společné dopoledne dětí z mateřské školy MŠ Hlubočepská 90 a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 13. 4. 2015
15 439 08. 04. 2015 Společné odpoledne dětí z mateřské školy MŠ Lohniského a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 17. 4. 2015
15 440 08. 04. 2015 Společné dopoledne dětí z mateřské školy MŠ Radlická a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 10 4. 2015
15 441 08. 04. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaný z fondu Švýcarsko-české spolupráce - objednávka
15 442 08. 04. 2015 Úhrada náhrady nákladů řízení sp. zn. 34 C 194/2014
15 443 08. 04. 2015 Projekt snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Tyršova - objednávka autorského dozoru
15 444 08. 04. 2015 Záštita Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty a finanční dar na podporu projektu Den Země se skřítkem Vidoulkem
15 445 08. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Objekt Diakonie, Podbělohorská 2072/7, Praha 5 - Smíchov - oprava pláště budovy, odstranění vlhkosti a oprava venkovního schodiště"
15 446 08. 04. 2015 Vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě Rozhodnutí Úřadu práce ČR
15 447 08. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti samostatné působnosti MČ Praha 5, pro Odbor kancelář MČ, Odbor kancelář starosty a Odbor otevřená radnice ÚMČ P5
15 448 08. 04. 2015 Objednávka zlatých přívěsků na akci "Vítání občánků - 2015"
15 449 08. 04. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 9/272/2015 ze dne 3. 3. 2015 "Talent roku 2014 - organizační a finanční zajištění pobytu zahraničních účastníků na 8. ročníku hudební soutěže"
15 450 08. 04. 2015 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
15 451 08. 04. 2015 Dofinancování veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: "Pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku městské části Praha 5"
15 452 08. 04. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 5/141/2015 ze dne 3. 2. 2015 "Projekt IV. ročníku Pražský pohár v běhu na lyžích"
15 453 08. 04. 2015 Sociální fond městské části Praha 5
15 454 08. 04. 2015 Zřízení přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 - odloučené pracoviště Pod Žvahovem 463 od 1. 9. 2015
15 455 08. 04. 2015 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
15 456 08. 04. 2015 Navýšení kapacity školní družiny v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
15 457 08. 04. 2015 Zajištění odborných úkonů při realizaci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí
15 458 08. 04. 2015 Pořádání a záštita Mgr. Jana Smetany zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí "Den dětí" v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
15 459 08. 04. 2015 Zřízení pracovní skupiny pro prodej bytů oprávněným nájemcům
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů