Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
18 536 28. 04. 2015 Navýšení kapacity školní jídelny - výdejny v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
18 537 28. 04. 2015 Žádost o změnu účelu nájmu a zúžení označení nájemce - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5
18 538 28. 04. 2015 Záměr prodloužení nájemní smlouvy společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1236/1, k.ú. Jinonice
18 539 28. 04. 2015 Žádost o snížení základního nájemného - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5
18 540 28. 04. 2015 Žádost společnosti ISCO, spol. s r. o., nájemce části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, o prodloužení nájemní smlouvy č. 85/0/OOA/06 ze dne 20. 10. 2006
18 541 28. 04. 2015 Žádost společnosti REGIOS a. s., nájemce části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, o prodloužení nájemní smlouvy č. 26/0/OOA/06 ze dne 1. 3. 2006, do 31. 12. 2019
18 542 28. 04. 2015 Dohoda o narovnání a Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - prostor v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5
18 543 28. 04. 2015 Žádost o převod nájmu - PhDr. Marie Valoušková, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
18 544 28. 04. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního, nad akcí Prague Fashion Market 12
18 545 28. 04. 2015 Žádost o zapůjčení Galerie Portheimka Gymnaziu Na Zatlance pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
18 546 28. 04. 2015 Návrh Komise na otevírání obálek a Komise na posuzování dotačních programů v oblasti sociální "Podaná ruka" pro rok 2015 a dotačních programů "Podaná ruka" pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 pro rok 2015
18 547 28. 04. 2015 Dotační programy v oblasti kultury na podporu kulturních aktivit a na podporu obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 v r. 2015 - jmenování komise na otevírání obálek a jmenování dotačních komisí
18 548 28. 04. 2015 Žádost Společenství vlastníků domu Štefánikova 3/61, Praha 5 - využití nebytových prostorů v domě
18 549 28. 04. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
18 550 28. 04. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
18 551 28. 04. 2015 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 0002/0/OIN/15 uzavřené dne 26. 2. 2015 s firmou 3 + S s. r. o. na realizaci zakázky "Dodávka termohlavic a měřičů tepla včetně jejich instalace v sedmi domech ve správě MČ Praha 5"
18 552 28. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Vypracování projektové dokumentace pro objekty v ul. Strakonická 2582/1b, Klikatá 1238/90 a Lesnická 8/1155, Praha 5
18 553 28. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy stavebního úřadu
18 554 28. 04. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Pojištění akce Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově
18 555 28. 04. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
18 556 28. 04. 2015 Objednávka odborného posudku průběhu projektu č. CZ.2.16/3.2.00/22239 Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5
18 557 28. 04. 2015 Post Bellum - smlouva o spolupořadatelství na projektu Osvobození 70 "Vlak Paměti národa"
18 558 28. 04. 2015 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech městské části Praha 5
18 559 28. 04. 2015 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 16/467/2015 ze dne 14. 4. 2015 Poskytování příspěvků na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
18 560 28. 04. 2015 Záměr pořádání výletů pro seniory občany MČ Praha 5 po památkách ČR
18 561 28. 04. 2015 Změna platového výměru ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
18 562 28. 04. 2015 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou
18 563 28. 04. 2015 Zřízení bezplatné právní poradny pro občany MČ Praha 5
18 564 28. 04. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 3. do 31. 3. 2015
18 565 28. 04. 2015 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 0018/0/OSS/09 o provozu Informačního centra Praha 5, o. p. s.
18 566 28. 04. 2015 Spolupořadatelství městské části Praha 5 rok 2015 v oblasti kultury
18 567 28. 04. 2015 Navýšení počtu pracovních míst na Odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
18 568 28. 04. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy k 70. výročí osvobození "Praha pod hákovým křížem" v Galerii Portheimka v měsíci květen - červen 2015
18 569 28. 04. 2015 Složení dotační komise pro otevírání a posuzování dotačních programů pro oblast " Podpora sportu na území Prahy 5"
18 570 28. 04. 2015 Záštita nad projektem " Praha 5 Pétanque Open 2015" a spolupořadatelství MČ Praha 5
18 571 28. 04. 2015 Projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5 - platový výměr na odvod
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů