Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
16 460 14. 04. 2015 Nabídka subjektu "Park dětem spolek" - spolupráce v EU programu Central Europe - projekt "Stezka národního bohatství"
16 461 14. 04. 2015 Návrh znění Memoranda o vzájemné výměně mezi obvodem Panyu, Čínská lidová republika a MČ Praha 5
16 462 14. 04. 2015 Žádost nájemce části pozemku parc. č. 1512/1 v k. ú. Košíře (areál Klikatá 1238/90c) o ukončení smlouvy č. 139/OSM/97 dohodou, ke dni 15. 5. 2015
16 463 14. 04. 2015 Pronájem garáže ev. č. 913 v objektu Na Šmukýřce na základě zveřejněného záměru
16 464 14. 04. 2015 Dotační programy v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015 - jmenování komise na otevírání obálek a jmenování dotační komise
16 465 14. 04. 2015 Koncepce Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38 a, Praha 5, Smíchov a Klubu Královská louka, U Královské louky 5, Praha 5
16 466 14. 04. 2015 Dramaturgická rada Komunitního centra Prádelna a Klubu Královská louka
16 467 14. 04. 2015 Poskytování příspěvků na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
16 468 14. 04. 2015 Smlouva o hudebním vystoupení na akci Jarní den seniorů 2015
16 469 14. 04. 2015 Objednávky Odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
16 470 14. 04. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaného z fondu Švýcarsko-české spolupráce - služební cesta
16 471 14. 04. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad mezinárodním turnajem dětí a mládeže v rugby - Prague Youth Rugby Festival 2015 konaným dne 26. 4. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
16 472 14. 04. 2015 Záměr projektu tréninkového bydlení pro občany MČ Praha 5 ve spolupráci s Armádou spásy a Nadějí
16 473 14. 04. 2015 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
16 474 14. 04. 2015 Aktualizace usnesení ZMČ č. 30/8/2014 "Informovat ZMČ Praha 5 o dalším průběhu projektu revitalizace památkové zóny Osada Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity“
16 475 14. 04. 2015 Projekt Snížení energetické náročnosti MŠ U Krtečka - výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
16 476 14. 04. 2015 Objednávka oponentního posudku k projektům - Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k. ú. Košíře – analýza rizik a Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k.ú. Motol – analýza rizik
16 477 14. 04. 2015 Revokace usnesení RMČ č. 6/2038/2014 ze dne 16. 12. 2014 - smlouva s fotografem Michalem Fairaizlem
16 478 14. 04. 2015 United Islands 2015 - smlouva o spolupořadatelství
16 479 14. 04. 2015 Programové prohlášení Rady městské části Praha 5 pro období 2014 - 2018
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů