Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
12 306 17. 03. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 2. do 28. 2. 2015
12 307 17. 03. 2015 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě na instalaci a provozování telekomunikačního zařízení v objektu Tyršovy ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
12 308 17. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ č. 9/243/2015 ze dne 3. 3. 2015
12 309 17. 03. 2015 Nefinanční záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí " Polívkování na smíchovské náplavce, aneb přijďte si také pro svou lžíci"
12 310 17. 03. 2015 Objednávka Odboru kancelář městské části Úřadu MČ P5
12 311 17. 03. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad běžeckými závody 1/2 Maraton Praha a Maraton Praha (RunCzech)
12 312 17. 03. 2015 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5 - oprava fitness prvku KOMPAN na hřišti v parku Mrázovka, dendrologický průzkum jírovce v parku Klamovka
12 313 17. 03. 2015 Projekt Revitalizace parku na Chaplinově náměstí - žádost o dotaci
12 314 17. 03. 2015 Projekt "Kompostéry pro občany Prahy 5"
12 315 17. 03. 2015 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2039/1, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a. s.
12 316 17. 03. 2015 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
12 317 17. 03. 2015 Dodatek č. 1 na úpravu termínu sml. o dílo č. 0012/0/OMA/14, na ,,Soutěž o návrh využití a opravy objektu bývalé mlékárny a částí přilehlých pozemků v pam. zóně Buďánka, Praha 5 a vypracování projektové dokumentace pro realizaci předloženého návrhu“.
12 318 17. 03. 2015 Žádost o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu
12 319 17. 03. 2015 Žádost o prodloužení termínu vrácení bytu
12 320 17. 03. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání (57 m2) v domě Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5
12 321 17. 03. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání (49,65 m2) v domě Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5
12 322 17. 03. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání (29,81 m2) v domě Staropramenná 27/669, Praha 5
12 323 17. 03. 2015 Žádost společnosti Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., nájemce části budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu o prostory s využitím jako zázemí školníka
12 324 17. 03. 2015 Podání výpovědi nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov společnosti Lukas k. s.
12 325 17. 03. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání (45,4 m2) v domě Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5
12 326 17. 03. 2015 Žádost o slevu z nájmu bytu
12 327 17. 03. 2015 Objednávky Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
12 328 17. 03. 2015 Termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2015 (EHD )
12 329 17. 03. 2015 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., v průběhu letních prázdnin 2015
12 330 17. 03. 2015 Veřejná zakázka na dodávku obědů pro klienty CSOP Praha 5 p. o.
12 331 17. 03. 2015 Objednávka odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
12 332 17. 03. 2015 Pořádání a záštita nad akcí Jarní den seniorů 2015
12 333 17. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2015
12 334 17. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů MČ Praha 5 pro sociální oblast "Podaná ruka" na rok 2015 - podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5
12 335 17. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov"
12 336 17. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektových dokumentací - opravy ve školských objektech se zaměřením na zdravotechnické rozvody a topení"
12 337 17. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 6/2076/2014 k návrhu zadání celoměstsky významných změn vlny V. ÚPn hl. m. Prahy - 1. část a k podaným podnětům MČ Praha 5
12 338 17. 03. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů