Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
8 208 24. 02. 2015 KELTIA-MED, s. r. o. - rozšíření předmětu nájmu o prostor sloužící podnikání č. A022, umístěný v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 za účelem provozování výdejny zdravotních pomůcek na základě zveřejněného záměru
8 209 24. 02. 2015 Městská knihovna v Praze, nájemce NP umístěných v budově Wassermannova 926/16, Praha 5 - uzavření nové nájemní smlouvy dle zveřejněného záměru
8 210 24. 02. 2015 Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu
8 211 24. 02. 2015 Záměr pronájmu části pozemku 70 m2, parc. č. 1380, k. ú. Košíře SK Uhelné sklady Praha
8 212 24. 02. 2015 Žádost o prodloužení NS ze dne 14. 7. 2003, ve znění pozdějších dodatků - Mateřská škola V Úvalu o. p. s., Weberova 299/33, Praha 5, v souladu s ustanovením NS, čl. II. - revokace usnesení
8 213 24. 02. 2015 Záměry pronájmů tří parkovacích stání na části pozemku parc. č. 827, k. ú. Malá Strana ve dvoře domu stávajícím nájemcům v souladu se Zásadami pro pronajímání parkovacích stání
8 214 24. 02. 2015 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 19. 3. 2015 od 13 hodin
8 215 24. 02. 2015 Změna názvu Komise ombudsmana Rady MČ Praha 5
8 216 24. 02. 2015 Odpis pohledávky nájemce NP / dožalování nad 100 tis. Kč
8 217 24. 02. 2015 Žádost o přezkoumání stanoviska ve věci smluvní pokuty a přiznání slevy z kupní ceny
8 218 24. 02. 2015 Žádost o prominutí pokuty za pozdní platbu kupní ceny bytové jednotky
8 219 24. 02. 2015 Žádost o odpuštění nájemného
8 220 24. 02. 2015 Žádost o přehodnocení stanoviska
8 221 24. 02. 2015 Ukončení slev ze základního nájemného
8 222 24. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí služby elektromobilita mezi ČEZ, a. s. a MČ Praha 5
8 223 24. 02. 2015 Projekt IV. ročníku Pražský pohár v běhu na lyžích - darovací smlouva
8 224 24. 02. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
8 225 24. 02. 2015 Objednávka znaleckého posudku Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
8 226 24. 02. 2015 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
8 227 24. 02. 2015 Organizační řád Komunitního plánování sociálních služeb
8 228 24. 02. 2015 Zpráva o činnosti v rámci plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na rok 2014 za období červenec - prosinec 2014
8 229 24. 02. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
8 230 24. 02. 2015 Revokace usnesení RMČ č. 1/1970/2014 - Rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5
8 231 24. 02. 2015 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ust. § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
8 232 24. 02. 2015 Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2015 - úprava výdajů
8 233 24. 02. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Grant Thornton Advisory, s. r. o., se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 - "Posouzení aktuálního stavu bezpečnosti školských zařízení zřízených městskou částí Praha 5 a doporučení pro zvýšení bezpečnosti"
8 234 24. 02. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy fotografií Antonína Malého "Czech pes photo" v Galerii Portheimka - březen 2015
8 235 24. 02. 2015 Realizace výstavy v malé galerii ÚMČ Praha 5 v měsíci březnu 2015 "Kašny a fontány na území Prahy 5"
8 236 24. 02. 2015 Projekt Revitalizace historického parku Sady Na Skalce - výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací
8 237 24. 02. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 7/201/2015 ze dne 17. 2. 2015
8 238 24. 02. 2015 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Obytný soubor Prokopské údolí“
8 239 24. 02. 2015 Radlická radiála JZM - Smíchov, prodloužení průzkumné štoly
8 240 24. 02. 2015 Revokace usnesení č. 5/146/2015, Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny
8 241 24. 02. 2015 Jmenování místopředsedy Komise mediální Rady MČ Praha 5
8 242 24. 02. 2015 Jmenování nových vedoucích zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů