Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
5 111 03. 02. 2015 Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu E-mobility mezi ČEZ, a. s. a MČ Praha 5
5 112 03. 02. 2015 Zpráva o peticích vyřizovaných Odborem servisních služeb v roce 2014
5 113 03. 02. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
5 114 03. 02. 2015 Č. p. 201,202 K Vodojemu č. o. 3 a 5 - změna prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
5 115 03. 02. 2015 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu dle ust. § 2291 zákona 89/2012 Sb.
5 116 03. 02. 2015 Žádost o instalaci lampy veřejného osvětlení v ulici Prosluněná
5 117 03. 02. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
5 118 03. 02. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
5 119 03. 02. 2015 Záměr pronájmu části pozemku pro umístění kontejnerů na směsný odpad - parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov
5 120 03. 02. 2015 Vytyčení hranice mezi pozemky parc. č. 2311/6 a 2311/8 v k. ú. Smíchov
5 121 03. 02. 2015 Seminář "Veřejné zakázky ve světle rozhodovací praxe" a "Veřejné zakázky aktuálně - právní úprava a výkladová praxe v roce 2015"
5 122 03. 02. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
5 123 03. 02. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů/dožalování nad 100 tis. Kč
5 124 03. 02. 2015 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1838/93 o výměře cca 35 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
5 125 03. 02. 2015 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0028/0/OIN/14 uzavřené dne 25. 07. 2014 s firmou RELICO s. r. o. na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zdravotnické zařízení Kartouzská 204/6, Praha 5-Smíchov, vybudování samostatných kotelen v budovách A, B a D"
5 126 03. 02. 2015 Projekt "Aktualizace pasportu zeleně v Praze 5" - zrušení VŘ na dodavatele
5 127 03. 02. 2015 Program zeleň do měst a jejich okolí - objednávka zpracování žádosti o dotaci
5 128 03. 02. 2015 Stromy 2015 - Grantové řízení Nadace ČEZ
5 129 03. 02. 2015 Návrh rozdělení parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
5 130 03. 02. 2015 Stanovisko MČ P5 k návrhu nového linkového vedení Pražské integrované dopravy (PID) v souvislosti se zprovozněním prodloužení metra trasy A do stanice Nemocnice Motol
5 131 03. 02. 2015 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
5 132 03. 02. 2015 Ukončení slev ze základního nájemného
5 133 03. 02. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
5 134 03. 02. 2015 Návrh na vypovězení smlouvy č. 13/0/KTA/05 o dodávce vody pro fontánu v parku Bertramka s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s.
5 135 03. 02. 2015 Objednávka odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
5 136 03. 02. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
5 137 03. 02. 2015 Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu NP ze dne 7. 8. 1996, v souladu s čl. IV. odst. 2 NS - Mudr. Marcela Kubátová s. r. o., nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
5 138 03. 02. 2015 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5, oddělení veřejných zakázek
5 139 03. 02. 2015 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5, oddělení veřejných zakázek
5 140 03. 02. 2015 Bytové záležitosti
5 141 03. 02. 2015 Projekt IV. ročníku Pražský pohár v běhu na lyžích
5 142 03. 02. 2015 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
5 143 03. 02. 2015 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
5 144 03. 02. 2015 Galerie Portheimka - aktualizace výstavního plánu na rok 2015
5 145 03. 02. 2015 Zřízení komise a pracovní skupiny Rady MČ Praha 5
5 146 03. 02. 2015 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny"
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů