Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 32 20. 01. 2015 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5 č. 0001/ZOMA/15
3 33 20. 01. 2015 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
3 34 20. 01. 2015 Návrh na uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru k uložení vodovodní přípojky pro vodní prvek revitalizované pěší zóny Barrandov
3 35 20. 01. 2015 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
3 36 20. 01. 2015 Schválení termínů zasedání Zastupitelstva MČ P5
3 37 20. 01. 2015 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Rezidence Na Zatlance, Praha 5 - Smíchov“
3 38 20. 01. 2015 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Unie center pro rodinu a komunitu na adrese Pod Radnicí 152/3, Praha 5
3 39 20. 01. 2015 Žádost Městské knihovny v Praze, nájemce části budovy nám. 14. října 83, Praha 5 o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností DELIKOMAT, s. r. o. - provozování nápojového automatu
3 40 20. 01. 2015 Žádost společnosti KELTIA-MED, s.r.o., o rozšíření předmětu nájmu o prostor sloužící podnikání č. A022, umístěný v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 za účelem provozování výdejny zdravotních pomůcek
3 41 20. 01. 2015 Žádost o převod nájmu - MUDr. Alena Mottlová, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
3 42 20. 01. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
3 43 20. 01. 2015 Žádost o převod nájmu - MUDr. Věra Budková, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
3 44 20. 01. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
3 45 20. 01. 2015 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 32 o výměře cca 25 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vyhrazeného parkovacího místa
3 46 20. 01. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1243/30 o výměře 389 m2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vyhlášení výběrového řízení
3 47 20. 01. 2015 Dohoda o provedení stavby na pozemku parc. č. 284, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
3 48 20. 01. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 12. do 31. 12. 2014
3 49 20. 01. 2015 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - osvětlení přechodu pro chodce - 1ks stožáru veřejného osvětlení - ul. Svornosti
3 50 20. 01. 2015 Úprava výše nájemného v roce 2015 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v bytových domech, garáží a pozemků na základě vyhlášené roční míry inflace pro rok 2014
3 51 20. 01. 2015 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
3 52 20. 01. 2015 Dodatek ke smlouvě s Komerční bankou, a. s. k běžnému účtu 27-6614550207/0100
3 53 20. 01. 2015 Zřízení přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 od 1. 9. 2015
3 54 20. 01. 2015 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě 6. ročníku Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
3 55 20. 01. 2015 Pronájem prostor Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 pro KDU-ČSL a "138. skautský oddíl" na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usn. RMČ ze dne 16. 12. 2014
3 56 20. 01. 2015 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
3 57 20. 01. 2015 SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Smíchov
3 58 20. 01. 2015 Odpis pohledávek vůči nájemcům NP nad 100 tis. Kč
3 59 20. 01. 2015 Odpis pohledávek vůči nájemcům bytů do 100 tis. Kč
3 60 20. 01. 2015 Žádost o snížení nájemného - nebytový prostor v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5
3 61 20. 01. 2015 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání dočasné stavby
3 62 20. 01. 2015 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce 7/0/OMA/2014 mezi MČ P5 a ZŠ P5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace
3 63 20. 01. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávek nájemcům NP do 100 tis. Kč
3 64 20. 01. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a prominutí příslušenství nájemci NP
3 65 20. 01. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
3 66 20. 01. 2015 Pořádání akce Polívková smršť v prostoru pěší zóny Anděl ve dnech 26. 1. 2015 – 2. 2. 2015 s charitativním účelem pro zajištění financování provozu odborného centra pro osoby po mozkové příhodě a úrazech hlavy
3 67 20. 01. 2015 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
3 68 20. 01. 2015 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2015
3 69 20. 01. 2015 Žádost společnosti GERIA, spol. s r. o. o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání schůzek sester a jejich pravidelného školení v roce 2015
3 70 20. 01. 2015 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech městské části Praha 5
3 71 20. 01. 2015 Změna ve složení komise pro hodnocení žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou
3 72 20. 01. 2015 Organizační a finanční zajištění únorové výstavy maleb Ondřeje Kohouta "Návrat do Hlubáku" v Galerii Portheimka
3 73 20. 01. 2015 Žádost Městské knihovny v Praze, nájemce NP umístěných v budově Wassermannova 926/16, Praha 5 o uzavření nové nájemní smlouvy za stávajících podmínek
3 74 20. 01. 2015 Změna ve složení Dramaturgické rady Komunitního centra Prádelna
3 75 20. 01. 2015 Změna v projektu na vydávání Poukazů na plavání
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů