Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 9 13. 01. 2015 Návrh výpovědi smlouvy se společností Anopress IT a. s. a navázání spolupráce se společností Newton Media a. s. z důvodu zajištění kontinuální dodávky monitoringu médií
2 10 13. 01. 2015 Odpis škody ve výši 6.980 Kč
2 11 13. 01. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
2 12 13. 01. 2015 Odpis pohledávky nájemce NP do 100 tis. Kč
2 13 13. 01. 2015 Žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
2 14 13. 01. 2015 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
2 15 13. 01. 2015 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
2 16 13. 01. 2015 Uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na základě vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
2 17 13. 01. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
2 18 13. 01. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
2 19 13. 01. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
2 20 13. 01. 2015 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - hlavní činnost
2 21 13. 01. 2015 Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 021/0/OSS/14
2 22 13. 01. 2015 Objednávka na zpracování Závěrečného energetického auditu pro projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Peroutkova
2 23 13. 01. 2015 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu na parc. č. 1040/255, k. ú. Hlubočepy v rámci akce "Kostel Krista Spasitele na pozemcích parc. č. 1040/174 a 1040/175, k. ú. Hlubočepy"
2 24 13. 01. 2015 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
2 25 13. 01. 2015 Uplatnění práv městské části Praha 5 v řízení č. j. KRPA-418266-13/TČ-2014-001291
2 26 13. 01. 2015 Plán kontrolních výkonů na rok 2015
2 27 13. 01. 2015 Zástupce MČ Praha 5 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
2 28 13. 01. 2015 Dodatek č.1 ke smlouvě číslo 72/0/OVS/14 "Smlouva na dodání počítačového vybavení pro Úřad městské části Praha 5 - 47 kompletních sestav notebooků"
2 29 13. 01. 2015 Nová organizační struktura Úřadu MČ Praha 5
2 30 13. 01. 2015 Zřízení odloučeného pracoviště Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 v budově Pod Žvahovem 463 k provozování prvého stupně ZŠ od 1. 9. 2015
2 31 13. 01. 2015 Informace o konání zápisu do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 - odloučené pracoviště Pod Žvahovem 463, pro školní rok 2015/2016
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů