Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 1999 09. 12. 2014 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
4 2000 09. 12. 2014 Petice k situaci objektu bývalého hotelu Vaníček na Hřebenkách
4 2001 09. 12. 2014 Změny složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
4 2002 09. 12. 2014 Revitalizace budovy Vila Portheimka - zamítnutí žádosti o dotaci z Norských fondů
4 2003 09. 12. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřady MČ Praha 5
4 2004 09. 12. 2014 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
4 2005 09. 12. 2014 Provoz školních družin v době vánočních prázdnin ve školním roce 2014/2015
4 2006 09. 12. 2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0039/0/OIN/14 uzavřené dne 26. 8. 2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 10. 11. 2014 s firmou DOLEŽAL a NOVÁK, a. s. na realizaci veřejné zakázky "Plzeňská 2076/174, Praha 5 – Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy"
4 2007 09. 12. 2014 Objednávka odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
4 2008 09. 12. 2014 Objednávky služeb pro dokončení projektu "Parky Barrandov"
4 2009 09. 12. 2014 Dohoda o využití pozemků parc. č. 1020/103, 1020/116, 1020/120, 1020/142, 1020/143, 1020/267, 1020/268, 1020/269, vše k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "Praha 5- Hlubočepy, Lamačova - zruš.TS 4667, 4669, 4672, 4673, 4675"
4 2010 09. 12. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - zajištění odpadových nádob pro Vánoční trhy na pěší zóně Anděl
4 2011 09. 12. 2014 Projekt "Hurá na lyže"
4 2012 09. 12. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na dodávku a potisk stolních kalendářů, manažerských týdenních diářů a nástěnných tříměsíčních kalendářů pro ÚMČ Praha 5 na rok 2015.
4 2013 09. 12. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na zajištění instalace a demontáže 2 propagačních stánků s vybavením na charitativní akci pořádanou MČ Praha 5 a Armádou spásy ve dnech 22. a 23. 12. 2014.
4 2014 09. 12. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 11. do 30. 11. 2014
4 2015 09. 12. 2014 Objednávky Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na grafické zpracování a tisk PF přání 2015 včetně obálek.
4 2016 09. 12. 2014 Výsledek výběrového řízení na zpracovatele analýzy rizik pro projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k. ú. Košíře
4 2017 09. 12. 2014 Výsledek výběrového řízení na zpracovatele analýzy rizik pro projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k. ú. Motol
4 2018 09. 12. 2014 Žádost Českého svazu žen o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti č. 603 v budově ÚMČ ul. Štefánikova 13,15, včetně dodání ozvučení a služeb technika za účelem setkávání se členek Obvodních organizací ČSŽ v roce 2015
4 2019 09. 12. 2014 Žádost společnosti Dílo Mariino (Hnutí Fokoláre) o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 za účelem pořádání kulturně-duchovního cyklu setkání "Zlatá Praha" v roce 2015
4 2020 09. 12. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu městské části Praha 5
4 2021 09. 12. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu - občerstvení na poradu ředitelů/lek ZŠ, MŠ zřizovaných MČ Praha 5
4 2022 09. 12. 2014 Schválení objednávek na akci "Zlatá svatba"
4 2023 09. 12. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
4 2024 09. 12. 2014 Přehled rozpočtových opatření
4 2025 09. 12. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
4 2026 09. 12. 2014 Vyhodnocení funkčnosti Směrnice č. 2/2014 O veřejných zakázkách
4 2027 09. 12. 2014 Návrh na vyplacení odměn včetně odvodů zaměstnancům základních a mateřských škol za kvalitně odvedené pracovní výkony ve ztížených podmínkách v provozu škol
4 2028 09. 12. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Dodání hardwarového vybavení pro Úřad městské části Praha 5 – 47 kompletních sestav notebooků"
4 2029 09. 12. 2014 Objednávka Odboru majetku ÚMČ Praha 5
4 2030 09. 12. 2014 Objednávka Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
4 2031 09. 12. 2014 Doplnění členů komisí Rady MČ Praha 5
4 2032 09. 12. 2014 Finanční příspěvek Armádě spásy, z. s. na vydávání teplé stravy lidem bez přístřeší
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů