Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 1975 02. 12. 2014 Použití části neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2014 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy, mateřské školy a KK Poštovka
3 1976 02. 12. 2014 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
3 1977 02. 12. 2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 170.000 Kč Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
3 1978 02. 12. 2014 Odměna ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
3 1979 02. 12. 2014 CENTRÁLA ČSOB - SHQ, Radlická, Praha 5, Smíchov - studie
3 1980 02. 12. 2014 Dohoda o využití pozemků parc. č. 3110/23 a 4875/8, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "Rezidence Sacre Coeur II - Úpravy Holečkovy ulice"
3 1981 02. 12. 2014 Souhlasné prohlášení o vzniku, změně a zániku vlastnického práva v záležitosti napravení chybného zápisu stavby garáže na pozemku parc. č. 1712/5, k. ú. Hlubočepy
3 1982 02. 12. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
3 1983 02. 12. 2014 Uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 1. 3. 2000 a Dodatku č. 3 k NS ze dne 7. 4. 2005, uzavřené se společností NATO - PRAHA spol. s r. o., nájemcem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
3 1984 02. 12. 2014 Uzavření Dodatku č. 3 k NS ze dne 9. 6. 2005 uzavřené s Pavlem Hurtem, nájemcem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, kterým se mění doba nájmu na dobu neurčitou, na základě vyvěšeného záměru
3 1985 02. 12. 2014 Žádost nájemce - spol. AQUATEST a. s. o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - Koulka 12/189, Praha 5 dohodou k 31. 12. 2014
3 1986 02. 12. 2014 Uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 18. 6. 2014 sjednané s politickým hnutím ANO 2011, nájemcem prostor v domě č. p. 84, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5, kterým se upravuje nájemné na základě zveřejněného záměru
3 1987 02. 12. 2014 Výběr uchazeče ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ,,Portheimka - bourací práce"
3 1988 02. 12. 2014 Výběr uchazeče ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ,,Oprava opěrné stěny v havarijním stavu - U Nikolajky, Praha 5"
3 1989 02. 12. 2014 Objednávky odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
3 1990 02. 12. 2014 Přehled rozpočtových opatření
3 1991 02. 12. 2014 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
3 1992 02. 12. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - zdaňovaná činnost
3 1993 02. 12. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
3 1994 02. 12. 2014 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
3 1995 02. 12. 2014 Schválení objednávky na nákup zlatých přívěsků pro akci "Vítání občánků"
3 1996 02. 12. 2014 Přidělení služebních vozidel 7 členům RMČ a 3 uvolněným zastupitelům MČ Praha 5
3 1997 02. 12. 2014 Vypravení sociálního pohřbu – pohřbení zesnulého ve FN Motol, V Úvalu 4, Praha 5 dne 31. 10. 2014.
3 1998 02. 12. 2014 Ustanovení členů komisí Rady MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů