Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
45 1648 07. 10. 2014 Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP
45 1649 07. 10. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP do 100 tis. Kč
45 1650 07. 10. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 ze zdaňované činnosti
45 1651 07. 10. 2014 Povolení výjimky z počtu dětí na třídy MŠ pro školní rok 2014/2015 v Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 zřizované MČ Praha 5
45 1652 07. 10. 2014 Zrušení komisí Rady MČ Praha 5
45 1653 07. 10. 2014 Schválení objednávky na nákup květin na akci "Vítání občánků"
45 1654 07. 10. 2014 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2014 v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
45 1655 07. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
45 1656 07. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 947 Plzeňská č. o. 129b, k. ú. Košíře
45 1657 07. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 210 K Vodojemu č. o. 11, k. ú. Smíchov
45 1658 07. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
45 1659 07. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov
45 1660 07. 10. 2014 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
45 1661 07. 10. 2014 Nezrealizování prodeje volných bytových jednotek z důvodu nenaplnění podmínek dle schváleného Výběrového řízení obálkovou metodou
45 1662 07. 10. 2014 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
45 1663 07. 10. 2014 Žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
45 1664 07. 10. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
45 1665 07. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu částí poz. parc. č. 1242/1 a parc. č. 1242/9 o výměře cca 700 m2 (I. varianta), či část poz. parc. č. 1242/17 s dopravou přes parc. č. 1242/1 a parc. č. 1242/9 o výměře cca 1000 m2 (II.varianta), vše k. ú. Jinonice
45 1666 07. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k navrhované směně pozemků v k. ú. Smíchov a v k. ú. Hlubočepy
45 1667 07. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1954/10 o výměře 39 m2 a části pozemku parc. č. 1989/1 o výměře cca 63 m2, oba v k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem provozování restauračního zařízení
45 1668 07. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3352 o výměře 2273 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
45 1669 07. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu volné části pozemku parc. č. 174/3 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem sportovního vyžití
45 1670 07. 10. 2014 Pronájem garáže ev. č. 903 postavené na pozemku parc. č. 835/10, k. ú. Jinonice v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance na základě zveřejněného záměru
45 1671 07. 10. 2014 Mikulášská besídka v jeslích Na Hřebenkách 3, Praha 5
45 1672 07. 10. 2014 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 v průběhu vánočních svátků
45 1673 07. 10. 2014 Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP II.
45 1674 07. 10. 2014 Návrh na uzavření nájemních smluv
45 1675 07. 10. 2014 Návrh na uzavření nájemních smluv CSOP
45 1676 07. 10. 2014 Přehled rozpočtových opatření
45 1677 07. 10. 2014 Přehled rozpočtových opatření 2
45 1678 07. 10. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
45 1679 07. 10. 2014 Záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5
45 1680 07. 10. 2014 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5043/5, k. ú. Smíchov společnosti České přístavy, a. s., s úhradou bezdůvodného obohacení 3 roky zpětně
45 1681 07. 10. 2014 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 7700/KTA/02 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
45 1682 07. 10. 2014 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 0024/0/OSP/14, SWIETELSKY stavební, s. r. o.
45 1683 07. 10. 2014 Objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 ze zdaňované činnosti
45 1684 07. 10. 2014 Návrh na uzavření 8 nájemních smluv za nejvyšší nabídnuté první základní měsíční nájemné
45 1685 07. 10. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
45 1686 07. 10. 2014 Žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, ul. Výmolova 169, Praha 5 o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti ÚMČ Praha 5 za účelem konání přednášky, která se uskuteční dne 07. 11. 2014 od 13:00-15:00 hod
45 1687 07. 10. 2014 Návrh výstavního plánu v malé galerii ÚMČ Praha 5 na rok 2015
45 1688 07. 10. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
45 1689 07. 10. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
45 1690 07. 10. 2014 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 z důvodu nehrazení nájemného
45 1691 07. 10. 2014 Budova č. p. 281, Brožíkova č. o. 6 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
45 1692 07. 10. 2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
45 1693 07. 10. 2014 Odpis pohledávky
45 1694 07. 10. 2014 Projekty Snížení energetické náročnosti bývalé ZŠ Pod Žvahovem - rozhodnutí o pokračování projektu
45 1695 07. 10. 2014 Informace o stanovisku města Bělehrad - Savski venac ke spolupráci s MČ Praha 5
45 1696 07. 10. 2014 Objednávky odboru vnitřní správy MČ Praha 5
45 1697 07. 10. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ZŠ a MŠ Kořenského 10/760 – havarijní oprava tělocvičny
45 1698 07. 10. 2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu "Obnova vodovodního řadu, Kotevní, Praha 5"
45 1699 07. 10. 2014 Objednávky Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
45 1700 07. 10. 2014 Revokace usnesení č. 6/166/2011 Rady MČ Praha 5, ze dne 15. 2. 2011
45 1701 07. 10. 2014 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby pro záměr s názvem "Obytný soubor KLAMOVKA"
45 1702 07. 10. 2014 Objednávka odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
Napiště starostovi Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů