Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

48. zasedání rady dne 13.12.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
48 1670 15.12.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1838/34 v k. ú. Košíře
48 1671 15.12.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu 3/25 pozemku parc. č. 728, k. ú. Smíchov
48 1672 15.12.2011 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2012
48 1673 15.12.2011 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2011
48 1674 15.12.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
48 1675 15.12.2011 Žádosti o slevu z nájmu bytu
48 1676 15.12.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
48 1677 15.12.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
48 1678 15.12.2011 Žádost o přechod nájmu bytu
48 1679 15.12.2011 Návrh dohody o spoluhospodaření
48 1680 15.12.2011 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
48 1681 15.12.2011 Přehled rozpočtových opatření
48 1682 15.12.2011 Informace o postoupení trestního oznámení v souvislosti a Agenturou Praha 5 a. s. Obvodnímu státnímu zastupitelství, seznámení se znaleckým posud. č.154/2011 ze dne 30. 11. 2011 a souhlas s doplněním trestního oznámení v souvislosti s Agenturou Praha 5
48 1683 15.12.2011 NP v objektu bez č. p. na parc. č. 835/10, k. ú. Jinonice, ul. Na Hutmance, Praha 5, návrh na podání výpovědi z nájmu
48 1684 15.12.2011 NP Na Březince 17/2033, k.ú. Smíchov, Praha 5, AIRCON TRADING, spol. s r. o., návrh na podání výpovědi z nájmu
48 1685 15.12.2011 Krškova 807 - žádost společnosti KELTIA-MED, s. r. o., zastoupenou MUDr. Viktorem Vrecionem, nájemcem suterénních NP o snížení nájemného za obslužné plochy
48 1686 15.12.2011 Medifin a. s. - poliklinika Kartouzská, Praha 5 - uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2006 ve znění pozdějších dodatků a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Ivanou Ztloukalovou s účinností od 1. 1. 2012
48 1687 15.12.2011 NP - Lidická 36, č. p. 276, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Alloh Mohsen, žádost o snížení nájemného
48 1688 15.12.2011 Výsledek NŘ č. 74/2011 na pronájem NP v nemovitosti K Vodojemu 208/7, Smíchov
48 1689 15.12.2011 Výsledek NŘ čís. 75/2011 na pronájem NP býv. fotoateliéru v K Vodojemu 210/11, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44