Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

47. zasedání rady dne 06.12.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
47 1620 08.12.2011 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
47 1621 08.12.2011 Prodej bytové jednotky v domě - dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
47 1622 08.12.2011 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 4896/3 k. ú. Smíchov - rekonstrukce ulice "U Blaženky - Praha 5"
47 1623 08.12.2011 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 372/1 k. ú. Radlice
47 1624 08.12.2011 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1347/1 v k. ú. Hlubočepy
47 1625 08.12.2011 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1141/2 a 1141/1 v k. ú. Košíře vlastníkovi domu č. p. 647 v k. ú. Košíře
47 1626 08.12.2011 Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 3379 v k. ú. Smíchov od vlastníka stavby
47 1627 08.12.2011 Nabídka Ministerstva financí ČR na bezúplatné převzetí kulturní památky kaple Panny Marie Bolestné
47 1628 08.12.2011 Protidrogová strategie MČ Praha 5 v období 2011 - 2014
47 1629 08.12.2011 Zprávy od Policie ČR-OŘ Praha II a Městské policie hl. m. Prahy, OŘ Praha 5 o využití materiálového vybavení zakoupeného z prostředků Městské části Praha 5 za období 2007-2010
47 1630 08.12.2011 Zpráva o účasti delegace MČ Praha 5 na akci partnerského města Budapešť - Újbuda "Den městské části" v termínu 9. 11. - 11. 11. 2011
47 1631 08.12.2011 Zpráva o účasti delegace MČ Praha 5 na Konferenci o evropském kulturním dědictví a Dnu města Trogir v termínu 11. - 14. 11. 2011 v Trogiru
47 1632 08.12.2011 NP Plzeňská 209/442, k. ú. Košíře, Praha 5, CREPINO, s. r. o. - pronájem na základě zveřejněného záměru
47 1633 08.12.2011 NP Na Skalce č. o. 1, č. p. 1047, k. ú. Smíchov, CHOPS - pronájem na základě zveřejněného záměru
47 1634 08.12.2011 NP Na Skalce 17/765, k. ú. Smíchov, Praha 5, Rudolf Obid, pronájem na základě zveřejněného záměru
47 1635 08.12.2011 NP nám. 14. října 10/2173, k. ú. Smíchov, Praha 5, LOKAL BLOK, s. r. o., pronájem b. j. na základě zveřejněného záměru pronájmu
47 1636 08.12.2011 Schválení nákupu dárkových předmětů /DVD+CD/ pěvecké dvojice "Eva a Vašek" v počtu 500 ks pro seniory MČ Praha 5
47 1637 08.12.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 16. 11. do 30. 11. 2011
47 1638 08.12.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1792/36, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5
47 1639 08.12.2011 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 50