Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

40. zasedání rady dne 25.10.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1372 27.10.2011 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru
40 1373 27.10.2011 Změna platového výměru ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Peroutkova 1004 v souladu s platnými právními předpisy a "Pravidly"
40 1374 27.10.2011 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
40 1375 27.10.2011 Kartouzská 204, Praha 5 - uzavření Dohody o narovnání za období od 1. 5. 2011 do 9. 5. 2011 mezi MČ Praha 5, společností Medifin a. s., IČ 62416804 a společností A. S. O. P., s. r. o., IČ 65409710
40 1376 27.10.2011 Vyřazení z majetku a odstranění účelové plastiky - atypická skluzavka "Slon" - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
40 1377 27.10.2011 Výsledky jednání na II. rozpočtovém řízení na rok 2011 - finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání
40 1378 27.10.2011 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 0087/0/OŠK/2011
40 1379 27.10.2011 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
40 1380 27.10.2011 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
40 1381 27.10.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 1. 10. do 15. 10. 2011
40 1382 27.10.2011 Prodej bytových jednotek v domě - dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
40 1383 27.10.2011 Čerpání neinvestičního příspěvku pro rok 2011 na pomůcky pro nově zrekonstruovanou třídu MŠ Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
40 1384 27.10.2011 Informace z výkazů o MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 5 k 30. 9. 2011
40 1385 27.10.2011 Návrh navýšení cílové kapacity Mateřské školy "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 s účinností od 1. 9. 2012
40 1386 27.10.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 - Odstranění vlhkosti v suterénu budovy, zázemí výdejny jídel
40 1387 27.10.2011 2. průběžná monitorovací zpráva projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5 "
40 1388 27.10.2011 Žádost Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK , Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o grant MHMP na rok 2012 - I/1 Oprava sportovního areálu FZŠ Barrandov II - 1. etapa
40 1389 27.10.2011 Žádost Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK , Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o grant MHMP na rok 2012 - I/2 Oprava podlahy tělocvičny FZŠ Barrandov II
40 1390 27.10.2011 Žádost Základní školy waldorfská,Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 o grant MHMP na rok 2012 - V. Olympiáda žáků 5. tříd waldorfských základních škol z celé České republiky
40 1391 27.10.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0103/0/OŠK/11 na akci "MŠ Praha 5, Smíchov - Kroupova 2775/2 - Oprava venkovního schodiště"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36