Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

39. zasedání rady dne 18.10.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
39 1325 20.10.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, k. ú. Košíře
39 1326 20.10.2011 Prodej pozemků č. parc. 4181/2 a 4181/3 a 4181/4 v k. ú. Smíchov vlastníkům staveb garáží
39 1327 20.10.2011 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
39 1328 20.10.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
39 1329 20.10.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
39 1330 20.10.2011 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
39 1331 20.10.2011 Žádost o výměnu zděného sklepa za kóji
39 1332 20.10.2011 Žádosti o další slevu z nájemného
39 1333 20.10.2011 Žádost o instalaci plynového kotle pro vytápění bytu a vyvložkování komína z prostředků MČ Praha 5
39 1334 20.10.2011 Žádost o proplacení částky 7. 500 Kč za připojení elektroměru
39 1335 20.10.2011 Návrh znění dodatku nájemní smlouvy
39 1336 20.10.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
39 1337 20.10.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 702, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
39 1338 20.10.2011 Na Zámyšli 8, realizace prodeje id. 1/2 domu č. p. 478 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 820, k. ú. Košíře
39 1339 20.10.2011 Žádost o prodej pozemků parc. č. 1032/2, 1032/4, 1032/5, 1032/6, 1032/8 k. ú. Jinonice - Spolek pro založení waldorfské školy v Praze
39 1340 20.10.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 1687, k. ú. Hlubočepy
39 1341 20.10.2011 Dohoda o užívání společných věcí mezi Bytovým družstvem U Malvazinky a Městskou částí Praha 5
39 1342 20.10.2011 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
39 1343 20.10.2011 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4910/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy
39 1344 20.10.2011 Změna dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytování služeb č. 005/0/OSS/08 ARCHIVUM, s. r. o., Praha 1
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 47