Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

29. zasedání rady dne 02.08.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 973 04.08.2011 Dodatek k darovací smlouvě - žádost FOIBOS BOOKS, s.r.o. o prodloužení termínu předložení vyúčtování
29 974 04.08.2011 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra, a.s., pro rok 2011
29 975 04.08.2011 Nabídka uvolněného bytu 1+1 na adrese Nádražní 42/82, Praha 5, k. ú. Smíchov
29 976 04.08.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Rekonstrukce bytu č. 43 v domě DPS, Zubatého 330/10, Praha 5
29 977 04.08.2011 Výběr dodavatelů na opravy objektů
29 978 04.08.2011 Doplnění plánu oprav na rok 2011
29 979 04.08.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: MŠ nám. 14. října Praha 5 - stavební úpravy a rekonstrukce schodiště
29 980 04.08.2011 Návrh na jednostranné zvýšení regulovaného nájemného ve všech bytech v domech MČ Praha 5, ve všech bytech v budovách škol, mateřských školek, jakož i ve všech bytech za své majetkové podíly v domech ve spoluvlastnictví MČ Praha 5
29 981 04.08.2011 Návrh na uplatnění požadavků městské části Praha 5 na kapitálové výdaje z rozpočtu hlavního města Prahy při sběru požadavků pro rok 2012
29 982 04.08.2011 Změna rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5
29 983 04.08.2011 Odstoupení nájemce z NP Štefánikova 249/30 Monir Jabali, IČ 657 89 199, od převzetí NS
29 984 04.08.2011 Změny v komisích RMČ Praha 5
29 985 04.08.2011 Návrh na realizaci dětských hřišť v areálu MŠ Záhorského při FZŠ V Remízku a v areálu ZŠ Weberova
29 986 04.08.2011 Návrh na záštitu radního MČ Praha 5 Marka Kukrleho nad akcí "Loučíme se s létem na Barrandově" konanou dne 24.9.2011 na Trnkově náměstí, Praha 5 a finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč.
29 987 04.08.2011 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad charitativním projektem "OPEN YOUR MIND"
29 988 04.08.2011 Účast družstva MČ P5 na turnaji malé kopané o pohár sv. Štěpána, konaného ve dnech 19. - 21. 8. 2011 v Budapešti
29 989 04.08.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výběrové řízení na vypracování analýzy dopravy v klidu na území MČ P5 pro potřeby zavedení zóny placeného stání a následné zpracování projektu organizace dopravy v klidu